Zpět

Aktualizace strategického plánu a řízení rizik

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00090

Projekt se skládá ze dvou klíčových aktivit a to:


A1: Aktualizace strategického plánu - část zahrnuje několik dílčích aktivit:


1) Přípravná část - společné jednání členů Řídícího výboru sestávajícího z vedení města, tajemníka, manažera a koordinátora proj. a vedoucích pracovních skupin. Výstupem aktivity je návrh či potvrzení oblastí rozvoje města, kterými se budou zabývat pracovní skupiny. V rámci této části proběhne návrh konkrétních členů pracovních skupin, proběhnou činnosti vážící se k výběrovému řízení, vytvoření metodiky zpracování aktualizace SP a k prezentaci projektového záměru cílově skupině vč. školení.


2) Analytická část - v této části dojde k aktualizaci Profilu SM Opava, revizi stávajícího plnění SP, průzkumu názorů zájmových skupin obyvatelstva Opavy, podrobné analýze stanovisek zaměstnanců a volených politiků ke strat. plánu, specifikaci problémových oblastí a tvorbě tzn."nulové varianty".


3) Návrhová část - workshopy prac. skupin, provedení analýzy výstupů z prac. skupin vč. posouzení navržených fin. objemů investičních akcí, seřazení aktivit SP dle priorit


4) Výstupy - zpracování návrhu aktualizace strategického plánu, společné jednání členů Řídícího výboru s externí firmou, zpracování materiálu ke schválení v orgánech města, prezentace finálního návrhu aktualizovaného SP, grafický návrh a tisk dokumentu.


A2: Zavedení systému řízení rizik


Aktivita zahrnuje analýzu rizik, zpracování seznamu a návrhu mapy rizik, zpracování interního předpisu řízení rizik a jeho testování.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 28. 11. 2014
 • Cílová skupina: Územní samosprávní celek, jeho orgány a zaměstnanci.

Příjemce

 • Statutární město Opava
 • IČ: 00300535
 • Sídlo:
  • Ulice: Horní náměstí
  • Číslo popisné: 382/69
  • Městská část: Opava-Město
  • Město: Opava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74601
 • http://www.opava-city.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018