Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Aktualizace strategického plánu hl. m .Prahy

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/C4.00012

Obecným cílem projektu je posílit schopnost hlavního města a jeho jednotlivých částí lépe reagovat na měnící se


socioekonomické podmínky a úspěšně připravit hlavní město Praha na postmoderní období vývoje.


Specifickým cílem projektu je identifikovat hlavní směry budoucího rozvoje města a navrhnout konkrétní kroky,


které povedou k posílení konkurenceschopnosti Prahy mezi srovnatelnými evropskými metropolemi při zapojení


co nejširšího spektra aktérů rozvoje města.


Hlavní cíle projektu budou dosaženy prostřednictvím plnění dílčích (operačních) cílů:


- Připravit finální podobu prioritních os a programů, které tvoří kostru strategického dokumentu.


- Připravit finální podobu Akčního plánu hl. m. Prahy.


- Zajistit informovanost cílových skupin o průběhu strategického plánování v Praze.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřizené nebo; založené organizace a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Hlavní město Praha
 • IČ: 00064581
 • Sídlo:
  • Ulice: Mariánské náměstí
  • Číslo popisné: 2/2
  • Městská část: Staré Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018