Zpět

Anabell_Vzdělávání

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00032

Hlavním cílem projektu je podpora změny přístupu k lidem s duševním onemocněním a k jejich integraci na trh práce a do společnosti prostřednictvím:


a) profesního vzdělávání pro pracovníky žadatele, kteří pracují s osobami s duševním onemocněním;


b) vzdělávání fyzických osob, rodičů a osob blízkých, které pečují o osobu s duševním onemocněním.


V obou případech půjde o duševní nemoci ve spektru poruch příjmu potravy, tj. mentální anorexie a mentální bulimie, záchvatovité přejídání aj.


Cílem oblasti a) bude prohloubení kvalifikace pracovníků registr. sociálních služeb žadatele se záměrem zajistit dostupnou a kvalitní službu klientům.


 


Cílem oblasti b) bude podpora osob pečujících o nemocného s poruchou příjmu potravy k posílení vzájemné informovanosti o aktuálních přístupech k nemocným.


Psychiatrická onemocnění představují v rozvinutých státech EU největší společensko-ekonomickou zátěž. Česká republika je podle údajů Světové zdravotnické organizace na prvním místě v počtu dní pracovní neschopnosti v roce, z toho 40 % zameškaných dní mají na svědomí právě duševní choroby. V dg kategorii poruch příjmu potravy se setkáváme s vysokým počtem nemocných ve věku 15 až 25 let, a to až ve výši 6 %. Poruchy příjmu potravy tak představují jeden z nejzávažnějších problémů dospívajících děvčat a mladých žen (až 90 % nemocných jsou ženy/mladé dívky). Vyrůstají z určitého kulturního, společenského a osobního kontextu, v jehož rámci se dále vyvíjí a případně léčí. V tomto směru má nezastupitelný význam angažovaný a informovaný přístup nejenom odborníků (ve spolupráci sociální a zdravotnické sféry), ale i rodiny, vrstevníků a dobrovolníků různých profesí. Všechny tyto oblasti pokrývá předkládaný projekt Anabell_Vzdělávání.Realizace projektu přinese cílovým skupinám projektu několik významných benefitů, zejména:- profesní rozvoj,- zefektivnění vlastní činnosti v přímé práci s klienty,- možnost konzultovat témata související s podporou klientů s PPP napříč sociálně-zdravotnickými oblastmi/obory,- další kontakty pro mezioborovou spolupráci,- sebehodnocení.


 


 


 


 


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: A) Cílovou skupinou jsou fyzické osoby, rodiče a osoby blízké - osoby pečující o nemocného s poruchou příjmu potravy, které jsou s ním v přímém osobním kontaktu.; B) Cílovou skupinou projektu jsou pro oblast "Profesního vzdělávání" pracovníci žadatele působící v registrovaných sociálních službách (Odborné sociální poradenství a Telefonická krizová pomoc) v Kontaktním centru Anabell Brno a v Kontaktním centru Anabell Ostrava.

Příjemce

 • Občanské sdružení Anabell
 • IČ: 26606518
 • Sídlo:
  • Ulice: Bratislavská
  • Číslo popisné: 2
  • Městská část: Město Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200
 • http://www.anabell.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018