Zpět

Antolin CIE CZ výroba sedadlových rámů 1

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00185

Projekt je zaměřen na pokračování zaškolování zaměstnanců nově vzniklé společnosti na obsluhu, údržbu, seřizování a nastavování linky na výrobu autosedadlových rámů. Společnost žadatele byla založena v roce 2013 a jejím předmětem podnikání je výroba rámů autosedadel. Žadatel ve spolupráci se španělským výrobcem výrobních linek na autosedadla, zároveň mateřskou společností žadatele, vybuduje v létě 2013 automatickou linku na výrobu sedadlových rámů ve Velkém Meziříčí. Základní zaškolení obsluhy proběhne mimo tento projekt. Projekt by měl na tato školení navázat a cílová skupina zaměstnanců žadatele absolvuje další školení na obsluhu, údržbu, seřizování a nastavování linky. Toto školení naváže na pilotní výrobu, kdy budou vyráběny méně komplikované rámy, a umožní přejít na složitější zakázky. Jiná linka na výrobu autosedaček od společnosti Antolin v ČR není instalována, jednotlivé stroje mohou být využívány u některých dalších zaměstnavatelů. Školení zahrnutá do projektu jsou rozdělena na specifická a obecná. Specifická školení budou zajištěna částečně výrobcem linky ze Španělska a částečně formou interních školení. Pro interní školení budou zaškoleni interní lektoři žadatele. Obecná školení se vztahují především k potřebám spojeným s nutností komunikovat s mateřskou společností a efektivně využívat ICT techniku. Mezi obecná školení jsou zahrnuta školení na MS OFFICE, obsluha IS CIE Admin, systémy řízení výroby v Automotiv, Aj a již uvedené školení interních lektorů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti.; Do projektu je zahrnuto 16 výrobních zaměstnanců včetně středního managementu a je tam zapojen i výrobní ředitel. Složení CS je :; Ředitel závodu; Vedoucí výroby, technolog 3 zaměstnanci; Logistik; Manažer kvality; Montér a výstupní kontrola kvality 3 zaměstnanci; Operátor nýtovací CNC linky 2 zaměstnanci; Operátor centra svařování v CO 3 zaměstnanci; Operátor svařovacího robota 3 zaměstnanci

Příjemce

 • ANTOLÍN-CIE CZECH REPUBLIC s.r.o.
 • IČ: 01675168
 • Sídlo:
  • Ulice: Hranická
  • Číslo popisné: 328
  • Městská část: Krásno nad Bečvou
  • Město: Valašské Meziříčí
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75701
 • http://www.cieautomotive.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018