Zpět

Aplikace strategického plánování do chodu úřadu města Česká Skalice

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00108

Město Česká Skalice v současné době nemá strategický plán rozvoje území. Stejně jako mnoho dalších měst se zaměřuje na realizaci aktivit dle "aktuální nabídky" dotačních titulů, problémy řeší, až když nastanou, a spíše odstraňuje důsledky než aby jim předcházelo. Pro budoucí zdravý rozvoj a řízení města je třeba zpracovat strategický plán rozvoje, a to se zapojením veřejnosti do tohoto procesu.


Projekt je primárně určen pro místní komunální politiky (zastupitele, radní..) a pro úředníky úřadu města, a to s cílem naučit je používat tento nástroj jako efektivní prostředek k prosazování principů udržitelného rozvoje v běžné praxi.


Dalšími, kdo pocítí dopady tohoto projektu, jsou samotní občané (potencionální budoucí politici a zaměstnanci úřadu). 


Projekt si klade za cíl vytvořit, ale hlavně implementovat, nástroj strategického plánování do běžného chodu správy města Česká Skalice a docílit toho, aby se tento nástroj stal běžnou součástí budoucího rozvoje města.


Tohoto cíle chceme dosáhnout tím, že strategický plán vznikne se zapojením širokého spektra zástupců různých organizací, spolků a firem, ale také (a především) politiků a úředníků.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Politici územních samosprávních celků včetně volených zástupců územních samosprávných celků.; Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci.

Příjemce

 • Město Česká Skalice
 • IČ: 00272591
 • Sídlo:
  • Ulice: třída T. G. Masaryka
  • Číslo popisné: 80
  • Městská část: Česká Skalice
  • Město: Česká Skalice
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 55203
 • http://www.ceskaskalice.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018