Zpět

Asistenční centrum pro podporu podnikání žen v Plzeňském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00017

Potřeba realizace předkládaného regionálního projektu vyplývá ze Závěrečné studie veřejného mínění o postavení žen na trhu práce. Výstupy zcela jasně potvrdily na reprezentativním vzorku populace 2 hlavní problémy, které je třeba řešit v sociálně-politické praxi: 1. Znevýhodnění žen na trhu práce i v rodině.

 2. Problémy s harmonizací práce a rodiny provázané s nerovnou pozicí žen na trhu práce i v rodině.


Podle průzkumu agentury STEM/MARK odrazuje 71% žen od rozjezdu vlastního podnikání obavy z neúspěchu,přílišného rizika a 62% spatřuje potíže v nedostatku zkušeností. Přes 40% žen by zahájilo podnikání, pokud by měly v období rozjezdu podnikání místo, kam se mohou obrátit pro informace. Vybudováním Asistenčního centra pro podporu podnikání žen v Plzeňském kraji (AC) reaguje tedy RHK PK na absenci požadovaného kontaktního informačního centra. Jak vyplývá ze zkušeností z ostatních regionů ČR (Zlín,Brno) jedná se o správnou cestu, jak uvedenou problematiku řešit.


Hlavním cílem AC je prosazování cílených opatření pro plnění principu rovných příležitostí na trhu práce a vytváření podmínek pro slaďování rodinného a pracovního života. Hlavní cíl je rozpracován do jednotlivých specifických cílů, na které jsou následně navázány klíčové aktivity projektu: • KA01 Propagační kampaň, PR aktivity nad rámec projektu

 • KA02 Modul I - individ. a odb. konzultace, semináře a workshopy (WS) pro ženy vstupující do podnikání

 • KA03 Modul II - individ. a odb. konzultace, semináře a WS pro ženy již podnikající

 • KA04 Modul III - odb. konzutlace, coaching, semináře a WS v oblasti sladění rodinného a prac. života

 • KA05 Vybavení škol.místnosti, podpůrné vzděl. zázemí AC


Klíč. aktivity budou realizovány realiz. týmem projektu, čistě vzděl. a právní aktivity (KA02, KA03) budou realizovány dodavatelsky na základě výběr. řízení.


Služby AC budou poskytovány zdarma.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2012 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou ženy vstupující do podnikání a ženy již podnikající.

Příjemce

 • Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
 • IČ: 48365556
 • Sídlo:
  • Ulice: Nerudova
  • Číslo popisné: 982/25
  • Městská část: Plzeň
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 30100
 • http://www.rhkpk.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018