Zpět

Asistent prevence kriminality II

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.00/C5.00001

Obsahem projektu je realizace programu zaměstnanosti pro 75 účastníků, kteří spadají do cílové skupiny etnické menšiny se sníženou schopností získat uplatnění na trhu práce a osoby z jiného sociokulturního prostředí,obtížně nalézající vhodné pracovní příležitosti, navíc častokrát bez trvalých pracovních návyků a požadovaných dovedností.


Cílová skupina předkládaného projektu bude zaměstnána na pozici APK (Asistent prevence kriminality II) v rámci obecní/městské policie.Jedná se o plně funkční a ověřený nástroj zaměstnanosti a integrace.


Projekt bude mít pro cílovou skupinu řadu efektů:a) získání pracovních zkušeností, nových znalostí a dovedností v rámci vzdělávacích aktivitb) rozvoj osobnosti podporující sociální integracic) zvýšení sebevědomí a pocitu vlastní hodnotye) získaní individuální podpory při orientaci na volném trhu práce a při hledání zaměstnáníf) zvýšení šancí na uplatnění po skončení projektug) vytvoření pozitivního vzoru z řad cílové skupiny v místních komunitách a mezi zaměstnavatelih) zvýšení bezpečí v místních komunitách a vytvoření prostoru pro sociální smíri) prohloubení spolupráce subjektů působících v rámci komunity v oblasti prevence kriminalityj) ověření nového konceptu pracovní pozice APK v oblasti sociální a situační prevence


Častým problémem nástrojů zaměstnanosti pro naši cílovou skupinu bývá realizace vzdělávacích aktivit (např. rekvalifikačních kurzů) bez navazujícího zaměstnání. V tomto projektu budou účastníci skutečně zaměstnáni aprůběžně vzděláváni, přičemž akcent na zaměstnávání budeme klást také při realizaci všech aktivit v rámci projektu.Přidaná hodnota tohoto projektu spočívá nejen v rozšíření nabízených služeb (pravidelné a akreditované vzdělávání, individuální, cílená podpora), ale i v rozšíření počtu účastníků projektu zvláště v jeho bezprostředním zahájení o náhradníky, kteří tak získají základní impulz pro změnu svého postoje zapojení se do pracovního procesu.  

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 11. 2015
 • Cílová skupina: Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí

Příjemce

 • Ministerstvo vnitra
 • IČ: 00007064
 • Sídlo:
  • Ulice: Nad Štolou
  • Číslo popisné: 936/3
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://www.mvcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018