Zpět

Bez bariér

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00189

Projekt Bez bariérProjekt číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00189Doba realizace: 1.3.2013 - 28.2.2015 Projekt BEZ BARIÉR je zaměřen na specifické potřeby dvou cílových skupin • osoby se zdravotním postižením,

 • a fyzické osoby starší 50 let.


Cílem projektu je začlenění těchto dvou znevýhodněných skupin na trh práce a zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Dalším cílem projektu je i zvýšení kvalifikace a klíčových kompetencí zdravotně postižených osob tak, aby odpovídaly současným potřebám zaměstnavatelů a situaci na trhu práce.Projekt bude realizován v centru Akropolis. Osobám, které se zapojí do projektu bude poskytnuta podpora formou:1. Motivace a aktivizace CS (obsahují motivační blok, finanční gramotnost a bilanční diagnostiku). Bilanční diagnostika je pro cílovou skupinu důležitá z hlediska zjištění a komplexní zhodnocení schopností a možností dané osoby z cílové skupiny pro její optimální pracovní zařazení. Bude tak docílena  motivace klienta k vyhledávání zaměstnání dle jeho zaměření, k návratu na trh práce.2. Zvýšení kvalifikace (rekvalifikační kurzy - Počítačová gramotnost, Digitalizace, archivace, prezentace a Administrativní pracovník).V průběhu projektu podpoříme vznik 22-ti nových pracovních míst s pracovním úvazkem 0,5, které budou podpořeny mzdovými příspěvky po dobu 6 měsíců. Bude tak dosaženo aktivního zapojení min. 55% podpořených osob na trhu práce, získání nových pracovních zkušeností a využití získaných znalostí z motivace a aktivizace cílové skupiny a zvýšení kvalifikace do praxe v režimu zkrácené pracovní doby, která je pro většinu osob z této skupiny podmínkou pro udržení se na trhu práce.V průběhu trvání projektu bude k dispozici všem klientům poradna.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2013 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: osoby starší 50 let a osoby se zdravotním postižením

Příjemce

 • Akropolis, o.s.
 • IČ: 28552709
 • Sídlo:
  • Ulice: Stará Tenice
  • Číslo popisné: 1195
  • Městská část: Uherské Hradiště
  • Město: Uherské Hradiště
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 68601
 • http://www.akropolis-uh.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018