Zpět

Boj válečných veteránů o důstojnost a zaměstnání po návratu do vlasti

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00354

Projekt je založen na individuální práci s účastníky (pracovní a bilanční diagnostika, psycho-sociální a pracovní poradenství, individuální plány, monitoring zaměstnaných účastníků) a komplexní účinek integračních nástrojů projektu (od kontaktování a motivace přes rekvalifikaci až po tvorbu nebo obsazování pracovních míst) zaměřujeme jedním směrem (k trvalému profesnímu uplatnění veteránů v civilním životě). Na začátku projektu oslovíme 500 osob, z nichž postupně vybereme 50 účastníků. Pro 11 osob budou vytvořena nová pracovní místa, ostatním budeme průběžně zprostředkovávat místa uvolněná.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2014 - 30. 11. 2015
 • Cílová skupina: Od roku 1990 se zahraničních operací zúčastnilo přes 20 tisíc vojáků, přičemž všichni účastníci, kteří alespoň 30 dnů konali v misi službu, mají dle zákona č.170/2002 Sb §3 nárok na statut válečného veterána. ; ; Práce s válečnými veterány vyžaduje odpovídající zacházení, které neumí zajistit ani Armáda ČR (zejména po opuštění armády) ani služby civilních institucí (agentury práce nebo poskytovatelé sociálních služeb), jež neznají specifika této cílové skupiny. Vážným rizikem je selhání při přechodu z vojenského do civilního života a zaměstnání, které je ještě zvýšeno válečnými traumaty, jimiž jsou veteráni poznamenáni. Neúspěch v civilním životě vrací veterána k jeho původním strategiím a jeho "mírová mise" se zvrátí do "boje o přežití", v němž je nebezpečný ostatním a stává se předmětem zájmu mafií a cizineckých legií, které si zvykly využívat dobře vycvičených vojáků snadno manipulovatelných díky vykořenění a psychickým problémům pro tu nejhorší kriminální činnost.; ; Účastníci projektu - veteráni budou mít možnost podílet se na formulování Individuálního plánu osobního a profesního rozvoje, na výběru rekvalifikačních kurzů, zaměstnání a zaměstnavatele.

Příjemce

 • Kanu system s.r.o.
 • IČ: 27685993
 • Sídlo:
  • Městská část: Vránov
  • Město: Staňkov
  • Kraj: Plzeňský kraj
 • http://kanu.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018