Zpět

Částečná invalidita není při práci v DEFENDIT CORDIS s.r.o. omezením

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00031

Projekt je zaměřený komplexně na rozvoj


odborných kompetencí spojených s výkonem strážní služby (např. kontrola osob, vozidel a majetku, pochůzková služba, obsluha centrálního pultu), s technickou správou budov a doplňkově na IT (19% nákladů na vzdělávání) vychází z dlouhodobých pravidelných hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců provedenou vedoucími pracovníky společnosti. Vzdělávací aktivity budou zajištěny jak


externími dodavateli, tak lektory, zapojenými do realizačního týmu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Do projektu zapojíme 40 zaměstnanců naší společnosti (z toho cca 30% žen) napříč pracovními pozicemi - 10 velitelů směn a pracovníků dispečinku a 30 strážných, a to podle konkrétních potřeb rozvoje jednotlivých pracovních pozic zjištěných interní analýzou provedenou vedením společnosti.

Příjemce

 • DEFENDIT CORDIS s.r.o.
 • IČ: 29395917
 • Sídlo:
  • Ulice: Závodní
  • Číslo popisné: 540/51
  • Městská část: Karviná-město
  • Město: Karviná
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73506
 • http://www.defendit.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018