Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Celoživotním vzděláváním k profesnímu i osobnímu růstu - vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ve Středočeském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00092

Projekt je zaměřen na rozvoj odborných profesních kompetencí soc. pracovníků a prac. v soc. službách včetně vedoucích prac., dále pak na dosažení kvalifikace nekvalifik. prac.v soc. službách jako předpokladu pro dalšíkvalitní výkon jejich profesí.Cílovou skupinou jsou uvedení pracovníci v zařízeních soc. služeb na území Stč. kraje. Cíl. skupina má dle zákona č. 108/2006 Sb. povinnost absolvovat 24 hodin dalšího vzděl. ročně. Nekvalifikovaní prac. v soc. službách mají povinnost si do 18 měsíců od nástupu do zaměstnání doplnit kvalifikaci.Cílem projektu je realizovat pro 1080 absolventů (ideál. hodnota) z řad soc. pracovníků a prac. v soc. službách včetně vedoucích prac. další vzdělávání a pro 45 prac. v soc. službách kvalifikační vzdělávání. Tím jim pomoci k profesnímu i osobnímu růstu, a v konečném důsledku tak přispět ke zkvalitnění poskytovaných soc. služeb.


Projekt bude realizován ve 4 klíčových aktivitách (KA):KA1 - Řízení a vnitřní organizace projektu (ŘOP)KA2 - Další vzdělávání v soc. službách (DVSS)KA3 - Kvalifikační vzdělávání v soc. službách (KVSS)KA4 - Supervize a evaluace (SaE)Časový harmonogram počítá se 2 měsíci přípravné fáze a od ledna 2014 se 3 ucelenými realizačními pololetími pro vlastní vzdělávání.Projekt realizuje Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK), který má 7 středisek se sídlem přímo na území dopadu projektu - v okresních městech Stč. kraje a 2 v Praze; místa realizace jsou tedy dobře dostupná ze všechčástí kraje.VISK je vzděl. zařízením s dlouholetou zkušeností v oblasti vzděl.dospělých. Poskytuje profesní vzděl. pro pedagog. pracovníky (akreditace MŠMT), veřejnou správu (akreditace MV) a sociální služby - v současné době má VISK od MPSV akreditováno cca 50 kurzů určených pro vzdělávání prac. v soc. službách; z 31 z nich si bude vybírat cíl. skupina projektu.VISK má k dispozici vybavené zázemí, erudované lektory a pracovníky realizačního týmu, kteří jsou schopni zajistit odbornou i organizační stránku projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou soc. pracovníci a prac. v soc. službách včetně vedoucích pracovníků a nekvalifikovaní pracovníci v soc. službách v zařízeních sociálních služeb ve Stč. kraji.; Jednotlivé vzdělávací aktivity projektu umožní cílové skupině účastnit se dalšího profesního vzdělávání v souladu s jejich potřebami a v příznivých podmínkách umožněných projektovou podporou, nekvalifikovaným pracovníkům v sociálních službách pak získat potřebnou kvalifikaci pro výkon jejich povolání.

Příjemce

 • Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • IČ: 00641111
 • Sídlo:
  • Ulice: V Kolonii
  • Číslo popisné: 1804
  • Městská část: Nymburk
  • Město: Nymburk
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 28802

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018