Zpět

Centra sociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00093

Projekt je zařazen do typu "A" podporovaných aktivit a činností. Bude podpořeno 320 osob s chronickým duševním onemocněním.


Obsahem projektu je realizace sociálně rehabilitačních služeb pro integraci 320 uživatelů s chronickým duševním onemocněním do společnosti a na trh práce.


V projektu budou provozovány po dobu 24 měsíců, dvě Centra sociální rehabilitace /dále jen CSRhb / v Ústí nad Labem a Teplicích, jejichž hlavním cílem bude uživatele integrovat do společnosti a na trh práce. Po úspěšné integraci pak uživatelům poskytovat dlouhodobou podporu při pracovní rehabilitaci.


Cílem CSRhb bude realizovat soubor specifických aktivit směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatelů s chronickým duševním onemocněním. CSRhb budou ambulantní a terénní formou rozvíjet kognitivní, volní, afektivní a fyzické schopnosti a dovednosti uživatelů, posilovat sociální návyky a nacvičovat, systémem behaviorální terapie, běžné činnosti, které jsou pro samostatný život zcela nezbytné. A to způsobem, který využívá zachované schopnosti, potenciál a kompetence osob s chronickou duševní nemocí.


Cílem CSRhb bude, v co nejširší možné míře, integrovat uživatele nejprve do širší society a následně na trh práce. V případě úspěšné integrace na trh práce, jim bude v projektu, pracovníky v sociálních službách poskytována individuální podpora v takové míře, aby na trhu práce dlouhodobě uspěli.


Cíle projektu bude předkladatel dosahovat prostřednictvím sedmi aktivit pro 320 klientů. Aktivitami budou provozovány dvě CSRhb v Ústí nad Labem a CSRhb v Teplicích, dále budou realizovány vzdělávací aktivity pro 40 klientů, aktivity s uživatelskými a rodičovskými skupinami a sociálně, terapeutickou prací s rodinami uživatelů a aktivity, které budou poskytovat klientům s chronickou duševní nemocí, podporu při pracovní terapii, bez níž by uživatel dlouhodobé umístění na trh práce sám nezvládl.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Osoby s chronickým duševním onemocněním

Příjemce

 • FOKUS Ústí nad Labem
 • IČ: 44226586
 • Sídlo:
  • Ulice: Pražská
  • Číslo popisné: 166/47
  • Městská část: Vaňov
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40001
 • http://www.fokuslabe.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018