Zpět

Cesta k naplňování standardů kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00066

V rámci projektu budou realizovány aktivity zaměřené na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD), které standardizují činnosti a postupy orgánů sociálně-právní ochrany (dále jen OSPOD). Standardizace činnosti OSPOD je pozitivním posunem ke zvýšení kvality a efektivity výkonu SPOD na OSPOD Chrudim, přinese jednotné postupy, srovnatelnou kvalitu a odbornost vedení agendy SPOD.


Právě zlepšení kvality výkonu SPOD na OSPOD Chrudim podporou implementace a naplňování standardů kvality SPOD, je hlavním cílem projektu. Dílčími cíli projektu jsou pak zvýšení kvality a efektivity práce OSPOD Chrudim posílením personální kapacity OSPOD, podpora a vytváření a implementace standardů kvality, profesní rozvoj pracovníků OSPOD systematickým vzděláváním všech pracovníků OSPOD, zvýšení kvality a efektivity práce vytvořením modelu supervize a realizace supervize, nastavení spolupráce s poskytovateli služeb a spolupracujícími organizacemi, zmapování správního obvodu ORP Chrudim zaměřené na služby v oblasti SPOD, nastavení spolupráce se školami, zlepšení podmínek pro pracovník OSPOD, pro klienty OSPOD, zvýšení informovanosti o činnosti OSOD. Dosažení všech stanovených cílů projektu bude zajištěno realizací klíčových aktivit projektu.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Stávající a nově přijatí pracovníci OSPOD

Příjemce

 • Město Chrudim
 • IČ: 00270211
 • Sídlo:
  • Ulice: Resselovo náměstí
  • Číslo popisné: 77
  • Městská část: Chrudim
  • Město: Chrudim
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53701
 • http://www.chrudim.eu/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018