Zpět

Cesta k úspěchu - posílení odborných kompetencí našich zaměstnanců

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01028

K 1.6.2013 začala společnost Mann+Hummell (CZ) s.r.o. realizovat projekt z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Cesta k úspěchu - posílení odborných kompetencí našich zaměstnanců". Plánované datum ukončení projektu je 31. 5. 2015. Dotace z ESF činé 4.081 510,45 Kč. Tento projekt vzdělávání vybraných zaměstnanců společnosti Mann+Hummell je zaměřen na vytvoření kompatibilního firemního vzdělávacího programu pro vybrané cílové skupiny zaměstnanců, kterým bude naplněna potřeba vzniku koordinovaného a systematického vzdělávání ve společnosti, včetně sledování výsledného dopadu a efektivity vzdělávacího produktu na osobnostní a profesní rozvoj zapojených zaměstnanců. Tuto nastavenou realizaci projektu vidíme jako náš prvotní pilot v dlouhodobém vzdělávacím procesu. Po jeho předpokládaném úspěchu bychom rádi stejným způsobem zahájili obdobné vzdělávání dalších cílových skupin z našich zaměstnaneckých řad.


Projekt takovýmto způsobem přímo reaguje na potřeby ekonomických zvratů, kde jsou kladeny neustále větší a větší nároky na konkurenceschopnost každého zapojeného jednotlivce. Společnost pociťuje potřebu srovnat úrovně předmětných znalostí a dovedností zaměstnanců na požadavky současných obchodních, výrobních a ekonomických trhů.


Fakt chybějícího adekvátního systému firemního vzdělávání by mohl mít v budoucnu i v konečném důsledku vliv na celkovou stagnaci dalšího hospodářského vývoje společnosti a tím zároveň bude ohrožena udržitelnost jednotlivých pracovních míst zaměstnanců.


Navržený firemní vzdělávací program je zaměřen na rozvoj zaměstnanců v oblasti odborného obecného vzdělávání. Projekt bude realizován na úrovni vytipovaných pracovních pozic ve společnosti, a to od zaměstnanců obchodu, přes střední a liniový management výroby až po vybrané zaměstnance v dělnických profesích.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
  • Cílová skupina: Zaměstnanci společnosti Mann+Hummell (CZ) s.r.o.

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018