Zpět

CHB Moravice

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/C1.00005

 


 


Hlavním záměrem projektu je prostřednictvím stanovených aktivit (5 klíčových aktivit) přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby           s postižením. Náplní projektu je zlepšit kvalitu života uživatelů služby chráněného bydlení v obci Moravice s důrazem na podporu v rozvoji jejich schopností a dovedností. Nejdůležitějším znakem projektu bude podpora na cestě k samostatnosti a nezávislosti,  přitom v hodnocení nebude podstatné, kolik toho člověk zvládne, ale to, aby se každý              z uživatelů služby učil co nejvíce využívat a rozvíjet svůj potenciál, aby nebyl pasivní a nespoléhal se pouze na pomoc okolí. Budeme pracovat na začleňování uživatelů do společnosti s důrazem na naplňování jejich práv a s akceptací rovných příležitostí. Budeme rozvíjet potřebné dovednosti a návyky pro vedení samostatného života.


Změnou způsobu a podmínek v poskytování sociální služby lidem chceme umožnit, aby člověk s postižením mohl žít hodnotným občanským životem ve společenství, které si sám zvolil, aby mohl jít svou vlastní cestou ke štěstí, aby svým postižením nebyl stigmatizován a předurčen k závislému životu na instituci (ústavu).


Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách budou klienty podporovat v realizaci nových životních cílů. Podpora bude také zaměřena na rozvoj dobrých mezilidských vztahů mezi uživateli navzájem, zaměstnanci, opatrovníky a příbuznými či známými i s širší komunitou – obcí a na rozvoj kompetencí nutných pro uplatnění na volném trhu práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří 10 osob se zdravotním postižením do dosažení seniorského věku, které žily několik desítek let v ústavní péči a v současné době bydlí v domácnosti chráněného bydlení v Moravici.

Příjemce

 • Zámek Dolní Životice, p. o.
 • IČ: 71197052
 • Sídlo:
  • Ulice: Zámecká
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Dolní Životice
  • Město: Dolní Životice
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74756
 • http://www.zamekdolnizivotice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018