Zpět

Chceme být lepšími profesionály II.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00012

Projekt Chceme být lepšími profesionály II. překládaný Sociálními službami Pačlavice,p.o. logicky navazuje na vzdělávací projekt realizovaný v letech 2010 - 2012 Chceme být lepšími profesionály. Na základě výstupů z tohoto projektu nastavujeme strategie dalšího rozvoje zařízení a s těmito strategiemi koresponduje i předložený koncept vzdělávání na rok 2014 - 2015.


Projekt byl sestaven v souladu se zjištěnými vzdělávacími potřebami pracovníků (práce se stárnoucími klienty a klienty s demencí, péče o vlastní osobnost) a reaguje také na potřeby organizace (marketing v soc. službách, standardy kvality pro management organizace) a záměry zřizovatele (vzdělávání pracovníků vedoucí k registraci služby DZR, vzdělávání vedoucích pracovníků v propagaci služby a nacházení nových zdrojů financí).


V rámci projektu proběhne během 18 měsíců celkem 32 školících dnů kurzů.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 6. 2015
  • Cílová skupina: Cílová skupina projektu:; - zaměstnanci žadatele - 23 pracovníků v sociálních službách, 1 sociální pracovník, 6 vedoucích pracovníků.

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018