Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Chceme uspět

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00184

 


Smyslem projektu Chceme uspět je zvýšení zaměstnatelnosti mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech a mladých lidí bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace v Libereckém kraji. Hlavním cílem projektu  je posílit šance cílových skupin prostřednictvím odstraňování překážek, které znesnadňují rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce. Toho bude dosaženo vytvořením fungujícího systému, který pomocí kvalitní analýzy, psychologicko-motivačního procesu i následné rekvalifikace napomůže významnému zlepšení rovných příležitostí CS projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace a osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin.

Příjemce

 • YMCA v Ústí nad Labem
 • IČ: 26533839
 • Sídlo:
  • Ulice: Drážďanská
  • Číslo popisné: 106/153
  • Městská část: Krásné Březno
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40007
 • http://www.usti.ymca.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018