Zpět

Chceme v Bělotíně žít i pracovat II

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00075

 


1. Pracovní program


V rámci projektu je vytvořeno 13 pracovních míst pro osoby z cílové skupiny. Tyto osoby se samozřejmě zapojí do ostatních, již zmíněných aktivit projektu. Pracovní místa jsou zřízena na 20 měsíců. Cílem je zajistit dostatečné pracovní návyky a motivaci k práci.


2. Rekvalifikační kurzy - pro jednotlivé účastníky budou navrženy konkrétní kurzy, které budou mít úzkou návaznost na pracovní náplň jak v rámci projektu, tak s ohledem na další uplatnění na trhu práce. Bude se jednat zejména o: základy údržby a ošetřování veřejné zeleně, kurzy křovinořezů, kurzy motorové pily, řidičské průkazy.


 


3. Motivační program - úzce navazuje na finanční poradenství a dále klade důraz na základní společenské hodnoty, konkrétně na vzdělanost a nutnosti vzdělávání zejména z pozledu na děti účastníků, dále se bude zabývat majetkovým zajištěním účastníků, a to zejména v dlouhodobém horizontu.


4. Finanční poradenství - bude se jednat o poradenství z oblasti rodinného rozpočtu, příjmy, výdaje, spoření, závazky, úvěry, úroky, pojištění, daňov systém, exekuce, a to vše přizpůsobené k úrovni a individuálním potřebám účastníků.


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 1. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou nezaměstnaní občané obce Bělotín a města Hranice romské národnosti, kteří; jsou dále postiženi určitým znevýhodněním znesnadňujícím vstup na trh práce. Mezi tyto znevýhodnění patří; nízká úroveň kvalifikace, nedostatek praxe, dlouhodobá nezaměstnanost, či věk nad 50 let. Osoby, u nichž se; znevýhodnění prolínají, jsou významně ohroženy sociálním vyloučením jak na trhu práce, tak i ve společnosti,; proto je potřeba věnovat jim zvýšenou pozornost a péči.

Příjemce

 • Obec Bělotín
 • IČ: 00301019
 • Sídlo:
  • Městská část: Bělotín
  • Město: Bělotín
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 75364
 • http://www.belotin.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018