Zpět

Chci práci II

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00042

Osoby po léčbě závislosti na návykových látkách jsou při hledání zaměstnání znevýhodněni nejen určitou negativní nálepkou, ale především svojí nekvalifikovaností, nedostatečnými pracovními zkušenostmi a dovednostmi. Současná situace na trhu práce klade na uchazeče o zaměstnání nemalé požadavky. Okres Hodonín patří se svými 13,3 procenty nezaměstnaných mezi regiony s největší mírou nezaměstnanosti. Důvodem pro pomoc abstinujícím drogově závislým pro úspěšné začlenění na trh práce je také ta skutečnost, že uplatnění na trhu práce je jedním z důležitých pilířů pro udržení abstinence.Projekt je určen pro abstinující závislé, kteří jsou klienty Terapeutické komunity Krok (TK) a Programu následné péče Krok (PNP). Celkově bude do projektu zapojeno 36 klientů. Projekt povede k odstranění bariér typických pro cílovou skupinu, klient bude schopen si najít přiměřené zaměstnání, plnohodnotně se zařadit do pracovního procesu, řešit krizové situace a udržet se na trhu práce.Cílů projektu bude dosaženo pomocí nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Prvním krokem bude absolvování komplexního poradenství v oblasti pracovního uplatnění, které využívá psychologické a diagnostické metody. Na tuto aktivitu naváže kurz profesních dovedností v dotaci 128 hodin, kde si klienti pod odborným vedením pracovníka osvojí nezbytné pracovní zručností, vyzkouší různá řemesla, získá sebedůvěru.  Na základě výstupu ze sociálně aktivizujícího kurzu si klient zvolí rekvalifikaci, která bude odpovídat jeho schopnostem, profesnímu směřování, ale také požadavkům trhu. Rekvalifikaci absolvuje 13 klientů. Po absolvování rekvalifikace absolvuje 6 klientů tříměsíční místo na zkoušku v rekvalifikované profesi. Tímto rozvinou nejen své nově nabyté dovednosti, získají zdravou sebedůvěru, kontakty na potenciálního zaměstnavatele a v případě, že se osvědčí, tak mohou získat pracovní poměr na dobu neurčitou. Po dobu výkonu míst na zkoušku bude klientům poskytováno poradenství.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2013 - 31. 1. 2015
 • Cílová skupina: Osoby závislé na návykových látkách; Cílovou skupinu tvoří osoby sociálně vyloučené z důvodu závislosti na návykových látkách (drogy, alkohol). Účastníky projektu budou uživatelé služeb Občanského sdružení Krok, klienti Terapeutické komunity Krok a Programu následné péče Krok. Jedná se o klienty - ženy a muže ve věku 15 let a výše, jejichž fyzický a psychický stav byl narušen závislostí. Tyto osoby mají často nedokončené vzdělání, nízkou kvalifikaci, minimum sociálních dovedností, chybí jim řemeslné zručnosti a mají nedostatečné nebo žádné pracovní návyky. Klienti jsou zvyklí před problémy unikat do drogového života a překonání tohoto vzorce je pro ně velmi obtížné.Klientům hrozí, že uvíznou v síti nezaměstnanosti. Absence těchto dovedností a kompetencí je limitujícím faktorem při vstupu na trh práce.

Příjemce

 • Občanské sdružení Krok
 • IČ: 68684312
 • Sídlo:
  • Ulice: třída Komenského
  • Číslo popisné: 2124/88
  • Městská část: Nětčice u Kyjova
  • Město: Kyjov
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 69701
 • http://www.oskrok.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018