Zpět

Chomutov – moderní úřad 21. století

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00156

Projekt tvoří 6 klíčových aktivit: 1. zajištění realizace projektu;

 2. rozvoj procesního řízení;

 3. optimalizace finančních procesů;

 4. nastavení projektového řízení;

 5. aktualizace rámcové strategie rozvoje města s vazbou na okolní obce;

 6. vzdělávání zaměstnanců v oblastech řešených projektem.


 


Hlavní přínosy Projektu:


-          zkvalitnění řízení a rozvoj procesu magistrátu;


-          efektivita hospodaření a finanční úspora;


-          zvýšení důrazu na strategické řízení a plánování;


-          efektivní procesy projektového řízení;


-          eliminace neshod při řízení projektu;


-          efektivní organizační řízení a vzájemná komunikace;


-          optimalizace využití lidských zdrojů;


-          eliminace chybovosti v rozhodovacím procesu zaměstnanců;


-          zvýšení odborných dovedností, znalostí i kompetencí zaměstnanců;


-          zlepšení kvality veřejné služby.


 


Plánované výstupy projektu = výstupy v rámci veřejné zakázky:


-          zavedené procesní řízení a dokumentace vytvořená v souladu s normou ISO 9001;


-          nastavení systému sledování finančního řízení dle směrnic;


-          metodika projektového řízení


-          aktualizovaná strategie rozvoje města;

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří 180 zaměstnanců města:; -vedoucí zaměstnanci odboru a oddělení - 17 osob;; -ostatní zaměstnanci - 163 osob.

Příjemce

 • Statutární město Chomutov
 • IČ: 00261891
 • Sídlo:
  • Ulice: Zborovská
  • Číslo popisné: 4602
  • Městská část: Chomutov I
  • Město: Chomutov
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43001
 • http://www.chomutov-mesto.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018