Zpět

Chráněné bydlení Vincentinum Šternberk: Můj život, moje domácnost.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/D2.00002

Projekt je zaměřen na podporu pobytové sociální služby Chráněné bydlení, která vnikla jako výsledek procesu transformace pobytových služeb sociální péče poskytovatele Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. (VINCENTINUM). Hlavní náplní projektu je aktivizace uživatelů chráněného bydlení.Projekt řeší ucelený a smysluplný soubor aktivit, které budou postupně rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatelů v různých oblastech jejich života s cílem usnadnit jejich další sociální integraci a přístup na trh práce. Aktivity budou prováděny v závislosti na možnostech a schopnostech uživatelů tak, aby mohli vést samostatný a pokud možno i nezávislý život.Do realizace projektu bude zapojeno 14 klientů z chráněného bydlení ve Šternberku a Šumperku. Klienti potransformaci pobytových sociálních služeb ve VINCENTINU jsou součástí skupinových domácností. VeŠternberku bydlí ve dvou bytech vždy po 4 klientech v bytových domech (2 byty = 2 skupinové domácnosti). V Šumperku bydlí 6 klientů v  rekonstruovaném rodinném domě (1 skupinová domácnost). Smyslem projektu je především vytvoření uceleného souboru aktivizačních činností zaměřených na vytváření a osvojování nových návyků a dovedností CiSk v různých oblastech života. Jedná se zejména o oblasti (i) domácnost, (ii) společenské uplatnění/zaměstnání (iii) správný životní styl, (iv) společenský život, (v) kulturní dovednosti.


Realizace projektu je rozdělena do dvou fází. V prvních 5-ti měsících budou dle zvolených tematických okruhů procvičovány aktivity pouze v modelových situacích. Od února 2015 bude trénink rozšířen o procvičování již naučených dovedností a znalostí v reálném prostředí, včetně vytváření pracovníh návyků.


V průběhu realizace projektu je vytvářen metodický materiál zahranující (i) metodické listy specifikující trénované aktivity, (ii) metodické postupy specifikující metodiku tréninku aktivit při práci s cílovou skupinou,  (iii) pracovní listy pro trénikové aktivity cílové skupiny.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou navrženého projektu jsou uživatelé sociální služby chráněné bydlení ve Šternberku a v; Šumperku, které vniklo jako výsledek procesu transformace pobytových služeb sociální péče. Jedná se o skupinové domácnosti na adresách: pracovní skupina 1 - Nádražní 1693/2a, Šternberk - 4 uživatelé, pracovní skupina 2 - na adrese Za zahradami 1769/14, Šternberk - 4 uživatelé, pracovní skupina 3 - Revoluční ul.č.; 1375/55, Šumperk - 6 uživatelů.

Příjemce

 • Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace
 • IČ: 75004429
 • Sídlo:
  • Ulice: Sadová
  • Číslo popisné: 1426/7
  • Městská část: Šternberk
  • Město: Šternberk
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 78501
 • http://www.vincentinum.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018