Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Chráníme bezpečně a profesionálně - rozvoj zaměstnanců Bohemia retail s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00542

Předkládaný projekt je zaměřen na:


1/ profesní rozvoj zaměstnanců vykonávajících bezpečnostní služby v souladu s připravovaným zákonem o soukromé bezp. činnosti a pro zvýšení standardů námi nabízených služeb podpora zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti OZP (91 % cíl.skup.) a starších 50 let (66 % cíl.skupiny) na trhu práce;


2/ podporu RP v podniku (tvorba a aplikace předpisu o rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace do interních procesů projektovým manažerem);


3 /podporu systému RLZ:


-výstupem projektu: vyhodnocení vzdělávání v projektu s využitím zpětné vazby od účastníků, které bude sloužit k plánování dalších plánů vzdělávání zaměstnanců v podniku, a tím ke zvyšování efektivity rozvoje LZ;


-posílením uplatňování RP v podniku;


-vzděláváním vedení podniku v oblasti vedení lidí (1 kurz) s ohledem na oblast podnikání, i zaměstnávání osob OZP, starších 50 let i žen.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří 190 našich zaměstnanců.

Příjemce

 • Bohemia retail s.r.o.
 • IČ: 28849990
 • Sídlo:
  • Městská část: Stéblová
  • Město: Stéblová
  • Kraj: Pardubický kraj
 • http://bohemiaretail.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018