Zpět

Chytré místo pro děti a rodiče

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/B5.00033

Zařízení bude poskytovat podporu rodičům - zaměstnancům žadatele Montessori Zlín s.r.o. a 2 partnerů (statutárního města Zlín a Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s.) tím, že bude pečovat o 24 dětí těchto zaměstnanců ve věku od 6 měsíců do začátku školní docházky a posílí tak jejich zaměstnanost. Zařízení budou moci využívat rovněž zaměstnanci na mateřské/rodičovské dovolené. Zařízení bude mít uzpůsobené otevírací hodiny potřebě rodičů, s ohledem na úřední hodiny města a zkoušek filharmonie. Zařízení bude splňovat všechny požadavky a nároky dané programem a příslušnými píředpisy na provoz zařízení péče o děti (dostatečný prostor, hygienické zařízení aj.). V zařízení budou o děti pečovat 3 zkušené pečující osoby. Péče bude vedena v kolektivu dětí. Rodič zapíše dítě k docházce do zařízení. Žadatel povede evidenci dětí, záznamy o docházce. Základ vzdělávacího programu Chytrého místa bude Montessori pedagogika, využití prvků Play Wisely.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnanci žadatele Montessori Zlín s.r.o., partnerů Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s. a statutárního města Zlín

Příjemce

 • Montessori Zlin s.r.o.
 • IČ: 29294312
 • Sídlo:
  • Ulice: Buková
  • Číslo popisné: 1722
  • Městská část: Zlín
  • Město: Zlín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76001
 • http://www.montessori-zlin.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018