Zpět

Cílem je zaměstnání

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00144

Cílem projektu je nabídnout bezplatné služby osobám z cílových skupin za účelem jejich integrace na trh práce. V mikroregionu Třinecko a Jablunkovsko chceme díky projektu podpořit umístění obtížně uplatnitelných osob do zaměstnání. Podstatné je to, abychom poradenské a vzdělávací aktivity přiblížili právě těm osobám, které by se k nim za jiných okolností dostávaly jen velmi obtížně (ať už z finančních důvodů či z důvodu odlehlosti svého bydliště a tím časově náročného dojíždění).   Díky projektu bude zajištěn provoz poradenského pracoviště v Třinci a Jablunkově, kde bude možné i nadále zajistit bezplatné individuální i skupinové poradenské aktivity, realizovat vzdělávání a také zabezpečit vhodné rekvalifikace pro cílovou skupinu. Součástí projektových aktivit bude také profesní, kariérové a psychologické poradenství. Na základě našich dosavadních zkušeností můžeme konstatovat, že klienti shledávají naše služby potřebnými a vyhledávají je.


Třinecko a Jablunkovsko se nachází v podhorské oblasti u hranic se Slovenskem, jde o nejproblémovější část okresu Frýdek-Místek (většina z obcí spadajících do lokality Jablunkovska je obtížně dostupná a služby typu vzdělávání a poradenství jsou pro obyvatele jen těžko dosažitelné). Navíc obyvatelé celého tohoto mikroregionu mají aktuálně výrazně menší možnost využít poradenskou pomoc ÚP, než tomu bylo kdysi, proto chceme částečně tyto omezující se služby nahradit. K provozu obou středisek máme podporu a příslib spolupráce Kontaktního pracoviště ÚP v Třinci, pod které spadá jak Třinecko, tak i oblast Jablunkovska. Potřebnost projektu a účelnost obou poradenských pracovišť dokládá i zpracovaná analýza.


Zaměstnanost tohoto regionu chceme podpořit i prostřednictvím vzniku 12 nových pracovních míst, na která budou zaměstnavatelům poskytnuty mzdové příspěvky z rozpočtu projektu. Místa budou vytvořena převážně v NNO a příspěvkových organizacích, které sídlí v regionu Třinecka nebo Jablunkovska.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2013 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: Zájemci o zaměstnání - osoby pečující o dítě do 15 let věku; Uchazeči o zaměstnání - v evidenci úřadu práce více jak 5 měsíců

Příjemce

 • Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.
 • IČ: 25860259
 • Sídlo:
  • Ulice: Závodní
  • Číslo popisné: 815
  • Městská část: Třinec
  • Město: Třinec
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73961
 • http://www.kapa-ops.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018