Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

CNNO a Otevřená zahrada - rodičům a dětem

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/A4.00031

 


Projekt se v souladu s výzvou soustředí na vytvoření a provoz zařízení péče o předškolní děti v areálu poradenského Centra nestátních neziskových organizací na Údolní ulici v Brně. Pracovníkům 4 neziskových organizací má pomoci při slaďování jejich rodinného a pracovního života, umožnit udržování kontaktu s prací v průběhu RD a usnadnit postupný návrat do pracovního procesu při maximálním zachování jejich kvalifikace.


Pro zapojené organizace je řešení slaďování pracovního a rodinného života pracovníků vzhledem k jejich věkové struktuře (48 klíčových pracovníků ze 78 ve věku do 34 let) velmi aktuální. Všechny zapojené organizace již přistoupily k realizaci měkkých opatření typu zkrácených úvazku nebo flexibilních forem práce (práce z domu, pružná pracovní doba), dohoda na společném zařízení péče o děti je tak logickým pokračováním jak vzájemné spolupráce, tak i snah o podporu rovnosti příležitostí.


Na základě podrobné analýzy poptávky ve všech organizacích byla kapacita zařízení péče o děti zřízeného podle obecných právních předpisů (výhledově na základě zákonné úpravy tzv. dětské skupiny) stanovena na 8 plných míst. Největší zájem byl identifikován o pravidelné, ne každodenní, půldenní umisťování dětí od 1 do 4 let.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Hlavní přímou cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci Nadace Partnerství a partnerských organizací. Aktivity projektu přímo vycházejí z potřeb definovaných cílovou skupinou a jeho realizace byla cílovou skupinou iniciována a připravena. ; ; Cílová skupina bude zapojena hned ve dvou úrovních:; - v samotné realizaci a řízení projektu,; - při propagaci a další komunikaci projektu.

Příjemce

 • Nadace Partnerství (v mezinárodním styku "Czech Environmental Partnership Foundation - CEPF)
 • IČ: 45773521
 • Sídlo:
  • Ulice: Údolní
  • Číslo popisné: 33
  • Městská část: Město Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200
 • http://www.nadacepartnerstvi.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018