Zpět

Další krok k úspěšnému vzdělávání zaměstnanců Aircraft Industries

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01187

Projekt je primárně zaměřen na zvýšení posílení konkurenceschopnosti společnosti Aircraft Industries, a.s. prostřednictvím kvalifikace zaměstnanců.Požadavky na zvýšení kusové výroby letounu L410 však není možné se současným stavem zaměstnanců naplnit. Nové zaměstnance je třeba proškolit v odborných znalostech a dovednostech a současně je třeba zvýšit kvalifikace stávajících zaměstnanců. S růstem poptávky, která je dlouhodobě smluvně zajištěna, přichází potřeba neustálého zlepšování výroby, včetně její plynulosti, která je tažena od poptávky a potřeb zákazníka a vysoké kvality produktu. Všechna opatření mají za cíl prostřednictvím implementace procesů, odborných znalostí zaměstnanců a jejich systematickým prohlubováním posílit konkurenceschopnost AI, a.s. na relevantním trhu a zaměstnanců na rhu práce. V rámci vzdělávacích aktivit jsou podpořeni i zaměstnanci nad 50 let, kteří budou vzděláváni nejen v odborných a specifických dovednostech, ale také v nastavených procesech.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina je tvořena zaměstnanci společnosti AI, a.s., z oblasti technických, dělnických a administrativních profesí a managementu. Část cílové skupiny jsou zaměstnanci nad 50 let.

Příjemce

 • Aircraft Industries, a.s.
 • IČ: 27174841
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Záhonech
  • Číslo popisné: 1177
  • Městská část: Kunovice u Uherského Hradiště
  • Město: Kunovice
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 68604

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018