Zpět

Další profesní vzdělávání zaměstnanců Nemocnice u Sv. Jiří

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01085

Předkládaný projekt se zabývá podporou odborného vzdělávání jak lékařského, tak nelékařského personálu Nemocnice u Sv. Jiří. Projekt se zaměří na tři oblasti: • tvorbu komplexního systému rozvoje lidských zdrojů

 • realizaci odborných kurzů

 • aktualizaci interních dokumentů s ohledem na RP (pracovní řád, etický kodex, využítí genderových statistik pro evaulaci RP)


Projekt má za cíl inovovat systém rozvoje lidských zdrojů na základě identifikace jeho slabých stránek (chybějící systém motivace, individuálních plánů rozvoje či např. potřeba zohlednění MD/RD ve vzdělávání) a zavést individuální vzdělávací plány, které v současném systému vzdělávání zcela chybí.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří lékařský i nelékařský zdravotnický personál žadatele v celkovém počtu 55 osob. Žadatel si je vědom toho, že k udržení vysoké kvality poskytované péče, stejně jako plnění ISO 9001, musí soustavně zvyšovat kvalifikaci svých zaměstnanců na všech úrovních. Vzdělávací aktivity projektu jsou plánovány ve vazbě na potřeby CS, které budou stanovené v jednoletých rozvojových plánech.

Příjemce

 • Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o.
 • IČ: 49786954
 • Sídlo:
  • Ulice: Staniční
  • Číslo popisné: 1126/74
  • Městská část: Doubravka
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 31200
 • http://www.svjiri.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018