Zpět

Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TOI TOI

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01301

Ve společnosti v současné době probíhají pouze nutná zákonná školení zaměstnanců, což je zcela nevyhovující stav. Proto společnost sestavila nový vzdělávací plán, který vychází z reálných potřeb a je zaměřený na získání teoretických i praktických odborných dovedností / znalostí našich zaměstnanců. V rámci přípravy projektu a návrhu obsahu vzdělávacího plánu byly provedeny hodnotící pohovory se zaměstnanci. Doplňkovou formou identifikace potřeb zaměstnanců bylo dotazníkové šetření, kde zaměstnanci uvedli podněty k dalšímu vzdělávání. Hlavním cílem projektu je rozvoj profesních kompetencí a zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti TOI TOI a zavedení nového systému dalšího profesního vzdělávání ve společnosti. Projekt je určen pro naše zaměstnance - celkem 33 osob, které jsme pro potřeby sestavení vzdělávacího plánu rozdělili do následujících profesních skupin - top management, střední management, obchodní oddělení, dispečeři a administrativa. Do projektu jsou také zapojeny matky na MD/RD a to formou účasti na vzdělávání. Vzdělávání bylo navrženo na základě potřeb profesního rozvoje zaměstnanců.Všechny aktivity se soustředí na realizaci obecně a odborně zaměřeného vzdělávání, které je využitelné na současné pracovní pozici zaměstnance i u jiného zaměstnavatele. Při nastavení vzdělávacích aktivit, které jsou náplní projektu, byl kladen důraz na individuální schopnosti a potřeby jednotlivých zaměstnanců. Na realizaci projektu se bude podílet ekonom projektu a vedoucí projektu, jehož výkonnou silou bude odborný administrativní asistent. Externí vzdělávání bude zajištěno externím subjektem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Časová náročnost vzdělávání je volena s ohledem na chod společnosti a na možnosti zaměstnanců sladit rodinný a profesní život.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina dle věku (zařazena dle zájmu o účast v projektu vzdělávání):; - do 25 let 1 osoba; - nad 50 let 3 osoby; - 3 ženy na MD/RD; ; Cílovou skupinu tvoří 33 zaměstnanců, kteří budou jako předpokládaní účastníci kurzů zapojeni do těchto aktivit :; ; - personální a motivační rozhovory pro zařazení do kurzů - tyto rozhovory byly provedeny v rámci příprav projektu, kdy byly zahájeny analýzy a práce, potřebné pro zpracování návrhu projektu vzdělávání,; ; - účast na kurzech - zaměstnanci jsou navrhováni jako účastníci jednotlivých kurzů na základě popisů požadavků pozice na kvalifikaci na níž jsou zařazeni, na základě analýzy reálného plnění těchto požadavků a na základě výsledků personálních rozhovorů,; ; - absolvování závěrečného znalostního testu,; ; - účast na hodnocení průběhu a přínosu kurzů za účasti zástupců vedení organizace,; ; - někteří účastníci kurzů budou v jejich průběhu vybráni pro plnění role kouče pro další rozvoj zaměstnanců organizace. V rámci těchto kurzů budou rovněž na tuto svou roli připraveni a vybavení potřebnými znalostmi a dovednostmi.

Příjemce

 • TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.
 • IČ: 49551655
 • Sídlo:
  • Ulice: Pražská
  • Číslo popisné: 264
  • Městská část: Slaný
  • Město: Jemníky
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 27401
 • http://www.toitoi.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018