Zpět

Další vzdělávání pracovníků Domova pro seniory Vysoké Mýto

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00207

Realizátor projektu, Ledax Vysoké Mýto o.p.s. provozuje Domov pro seniory ve Vysokém Mýtě. Projekt je zaměřený na vzdělávání zaměstnancůspolečnosti prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů a odborných stáží. Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci (dále jen SP) a pracovníci v sociálních službách (dále jen PS), kteří denně přicházejí dokontaktu s uživateli sociální služby. Důvodem předložení projektu je skutečnost, že dostatečná kvalita sociálních služeb může být zajištěna mimo jiné i prostřednictvím kvalitního a vzdělaného personálu. Celoživotní vzdělávání tak díky projektu bude doplněno odpovídajícím následným vzděláváním a prohlubováním kvalifikace.Projekt bude realizován žadatelem v období leden 2014 - červen 2015. Akreditované kurzy pro SP a PS budou nakupovány od externí vzdělávací společnosti. Odborné stáže budou realizovány u jiných poskytovatelůsociálních služeb, resp. provozovatelů domovů pro seniory v regionu Pardubického kraje. Odborných stáží se zúčastní jak SP, tak PS a jejich cílem je přenos informací, příkladů dobré praxe a zkvalitnění a zefektivnění činnosti.Během realizace projektu bude proškoleno 14 osob z cílové skupiny projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou:; 1. sociální pracovníci - celkem 2 osoby v rámci dalšího odborného vzdělávání; 2. pracovníci v sociálních službách - celkem 12 osob v rámci dalšího odborného vzdělávání; Jedná se pouze o zaměstnance žadatele, kteří pracují v Domově pro seniory Vysoké Mýto.; Pracovníci v sociálních službách vykonávají přímou obslužnou péči o osoby v domově pro seniory, která spočívá; v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji,; pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace,; vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb.; Sociální pracovníci zabezpečují sociální agendu, metodickou a koncepční činnost a koordinuje poskytování; sociální služby v domově pro seniory.; Cílová skupina bude do realizace projektu a do klíčových aktivit zapojena přímo. Klíčové aktivity jsou; koncipovány pro tyto pracovníky v návaznosti na jejich potřeby.; Sociální pracovníci se budou účastnit vzdělávacích kurzů zaměřených na standardy kvality sociálních služeb,; vedení dokumentace, přípravu na inspekci sociálních služeb, osobnost a rozvoj klíčového pracovníka soc.služeb,; procedurální standardy.; Prac.v soc.službách se budou účastnit kurzů: bazální stimulace, stres a zvládání stresových situací, poskytování paliativní péče, aktivizační techniky pro práci se seniory a smyslová aktivizace.; Po spěšném dokončení vzdělávacího kurzu obdrží každý absolvent certifikát o absolvování.

Příjemce

 • Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
 • IČ: 28117557
 • Sídlo:
  • Ulice: Žižkova
  • Číslo popisné: 913
  • Městská část: Vysoké Mýto
  • Město: Vysoké Mýto
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 56601
 • http://www.vysokemyto.ledax.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018