Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Další vzdělávání pracovníků sociálních služeb v krajích Moravskoslezském a Jihomoravském

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00233

Úloha tohoto nadregionálního projektu spočívá v individuálním řešení vzdělávacích potřeb jednotlivých poskytovatelů SSl dle jejich vlastních vzdělávacích plánů. Projekt navazuje na zájem CS prostřednictvím výstupu z dotazníkového šetření, v rámci kterého se konkrétní organizace zavázaly ke spolupráci při řešení projektu, zaznačily své vzdělávací potřeby vč. důvodů a priorit. Individuálnost podpory spočívá i v realizaci kurzů jak přímo v prostorách poskytovatele - pouze pro jeho tým pracovníků, tak také formou otevřených kurzů - pro případ, že organizace potřebují vzdělat pouze jednotlivce. Většina kurzů je jednodenních, ale realizovány budou i delší klíčová témata: Výcvik v individuálním plánování (40 h), Výcvik mediace (100 h), Krizová intervence (150 h), Certifikovaný manažer (120 h).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám;

Příjemce

 • EDUCO CENTRUM s.r.o.
 • IČ: 26869250
 • Sídlo:
  • Ulice: Maxima Gorkého
  • Číslo popisné: 838/24
  • Městská část: Krnov-Horní Předměstí
  • Město: Krnov
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 79401
 • http://www.educocentrum.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018