Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Další vzdělávání pracovníků v sociální práci

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00138

V projektu bude realizováno 12 odborných akreditovaných kurzů, které povedou ke zvyšování profesionality a odbornosti pracovníků v sociální práci ze zapojených organizací, které jsou poskytovately sociálních služeb. Odborné kurzy jsou konkrétně určeny vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.


Realizací projektu budou naplněny vzdělávací potřeby účastníků, které byly zjišťovány před samotnou realizací projektu na základě důkladné analýzy v zapojených organizacích.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 31. 7. 2015
 • Cílová skupina: Projektem bude podpořeno minimálně 469 pracovníků v sociální práci (vedoucí pracovníci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách) ze zapojených organizací.

Příjemce

 • Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
 • IČ: 28659392
 • Sídlo:
  • Ulice: Jahnova
  • Číslo popisné: 867/12
  • Městská část: Mariánské Hory
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70900
 • http://www.css-ostrava.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018