Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Další zdokonalování specifických znalostí a dovedností v oblasti výroby afrických tkanin a damašku

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00089

Projekt bude svým obsahem navazovat na již úspěšně realizované projekty v rámci OP RLZ-GS Profese a OP LZZ - GG EDUCA. Systematická a trvalá podpora vyškolených zaměstnanců je nezbytnou podmínkou posílení konkurenceschopnosti firmy. Projekt povede k dalšímu zvýšení  kvalifikace a adaptability zaměstnanců a významně přispěje k odstranění dlouhodobému nedostatku v kvalifikaci a odbornosti zaměstnanců. Nutnost vzdělávání k produktu je nedílnou součástí schválené firemní strategie a vyplývá rovněž z pravidelné analýzy potřeb, především při realizaci předvýrobní a výrobní etapy. V  současné době, kdy střední a učňovské školství textilních oborů prakticky neexistuje, je nezbytně nutné, abychom v rámci trvalého vzdělávání dospělých uvedené aktivity zajišťovali sami, na úrovni firmy. Spolu s podporou financování ze zdrojů OP LLZ je to výtečná cesta, prakticky jediná,k trvale udržitelnému rozvoji naší společnosti a textilu v Čechách. V rámci tohoto projektu budou proškoleni vybraní zaměstnanci společnosti VEBA  a. s. dle zpracovaného vzdělávacího plánu.


V rámci předvýrobní etapy to budou zaměstnanci oddělení návrhů a technické přípravy výroby (dezinatéři), kteří budou seznámeni s novinkami při využití grafického SW EAT. Nejpočetnější (hlavní) školenou skupinou budou zaměstnanci nosných textilních profesí – tkadleny, seřizovači a úpraváři, kteří budou proškoleni k efektivnímu využití a obsluze moderní tkací techniky vybavené elektronikou a unikátních strojů na finální úpravu afrických tkanin a damašků (pracovníci úpravny) ve výrobním. Procesu. Návštěvou vzdělávacího institutu Náprstkova Muzea, z části orientovaného na africkou textilní kulturu, získají vybraní pracovníci další potřebné a neocenitelné informace o africkém etniku, které jsou nezbytné pro vývoj nových dezénů a vyšší úroveň porozumění potřebám cílového, pro naši kulturu velmi odlišného, zákazníka. Velmi důležitou klíčovou aktivitou je vyškolení interních lektorů, kteří budou dále školit ostatní zaměstnance společnosti jako udržitelné pokračování vzdělávacích aktivit i po ukončení projektu.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: tkalcovny a úpravny) a pracovníci zabývající se návrhem a zpracováním dezénů afrických tkanin a damašku. Cílová skupina čítá celkem 321 podpořených osob, které jsou pro potřeby tohoto projektu rozděleni do následujících skupin:; Specifické vzdělávání:; KA 1- pracovníci tkalcovny- tkadleny: 80 (40 objekt Olivětín a 40 objekt Police nad Metují); KA 2- pracovníci tkalcovny- seřizovači: 40 (20 objekt Olivětín, 20 objekt Police nad Metují); KA 3- pracovníci mokré úpravny : 60; KA 4- pracovníci suché úpravny: 80; KA 5- návrháři a dezinatéři: 51; KA 6- Afrika dnes; vybraní pracovníci z KA 1-5: 40; Obecné vzdělávání:; KA 7- interní lektoři

Příjemce

 • VEBA, textilní závody a.s.
 • IČ: 45534276
 • Sídlo:
  • Ulice: Přadlácká
  • Číslo popisné: 89
  • Městská část: Velká Ves u Broumova
  • Město: Broumov
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 55001
 • http://www.veba.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018