Zpět

Dalším vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb v Domově Maxov

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00033

 


 


Domov Maxov dlouhodobě usiluje o zkvalitňování poskytované sociální služby na základě nových metodik a poznatků. To s sebou nese vysoké požadavky na personál, jehož kvalifikaci je třeba neustále rozšiřovat a prohlubovat tak, aby byla zajištěna komplexní péče pro klienty.


V rámci dvou klíčových aktivit proběhne realizace dalšího odborného vzdělávání vedoucích pracovníků a pracovníků v sociálních službách Domova Maxov dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jednotlivé kurzy v rámci obou aktivit vychází z individuálních požadavků cílové skupiny, které byly určeny na základě monitorování vzdělávacích potřeb zaměstnanců Domova Maxov formou dotazníkového šetření a individuální analýzy vzdělávacích potřeb.


Dalšího (odborného) vzdělávání pracovníků v sociálních službách Domova Maxov se celkem zúčastní 59 zaměstnanců. Aktivita bude realizována prostřednictvím nákupu 8 akreditovaných vzdělávacích programů v rozsahu celkem 89 hodin. V rámci odborného vzdělávání vedoucích pracovníků Domova Maxov bude celkem proškoleno 12 zaměstnanců. Aktivita bude realizována prostřednictvím nákupu 4 akreditovaných vzdělávacích programů v rozsahu celkem 40 hodin. Místem konání vzdělávacích kurzů bude školící místnost v Domově Maxov s kapacitou cca 15 osob. Jedna vzdělávací aktivita proběhne formou dvoudenního externího školení.


Realizací klíčových aktivit dojde ke zkvalitnění a zefektivnění sociálních služeb poskytovaných v Domově Maxov a tím i k podpoře sociální integrace osob s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Aktivity projektu jsou zaměřeny na způsobilou cílovou skupinu pracovníků poskytovatelů sociálních služeb. Tu tvoří zaměstnanci Domova Maxov. Konkrétně se jedná o pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.; ; Cílová skupina zahrnuje pracovníky v sociálních službách, kteří budou podpořeni v rámci KA 1 (59 osob) a vedoucí pracovníky, kteří budou podpořeni v rámci KA 2 (12 osob). Celkem tedy bude podpořeno 71 osob.;

Příjemce

 • Domov Maxov
 • IČ: 70872651
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 181
  • Městská část: Horní Maxov
  • Město: Lučany nad Nisou
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46844
 • http://domovmaxov.eu/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018