Zpět

Dalším vzděláváním zaměstnanců k dosažení Kofola standardů

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01488

Aktivity tohoto projektu jsou zaměřeny na další vzdělávání zaměstnanců v dovednostech potřebných pro výkon profese. Cílem je rozšíření kvalifikační úrovně zaměstnanců a prohloubení jejich teoretických i praktických znalostí. Tyto kroky pak v konečném důsledku pomohou zlepšit produktivitu práce a zvýšit konkurenceschopnost naší společnosti.


 Na základě analýzy byly identifikovaným vzdělávací potřeby, na jejichž podkladě byl sestaven dlouhodobý plán vzdělávání, který bude zahrnut ve strategii firmy.


 Jednotlivé vzdělávací moduly vycházející z tohoto plánu dosud nebyly z finanční náročnosti plně uskutečněny. Prostřednictvím tohoto projektu, za pomocí prostředků Evropského sociálního fondu, budeme realizovat vybrané klíčové kurzy, zaměřené například na:


-          Odborné kurzy vycházející ze zákona.


-          Další profesní vzdělávání THP pracovníků a managementu v odborných dovednostech.


-          Realizaci rozvojových programů pro talenty.


 


-          Školení interních lektorů. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou vybraní zaměstnanci z řad žadatele a partnera. V rámci projektu bude proškolenou celkem 479 osob žadatele a 116 osob partnera. Ty budou do kurzů zařazovány dle stupně dosavadních znalostí, s ohledem na potřeby dalšího vzdělávání tak, aby bylo dosaženo standardu Kofola stanoveného pro výkon dané pozice.

Příjemce

 • Kofola a.s.
 • IČ: 27767680
 • Sídlo:
  • Ulice: Za Drahou
  • Číslo popisné: 165/1
  • Městská část: Krnov-Horní Předměstí
  • Město: Krnov
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 79401
 • http://www.firma.kofola.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018