Zpět

Dětská skupina MOTÝL

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/A4.00004

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., (dále jen BC) zaměstnává přes 500 zaměstnanců. Silnou kategorií jsou mladí vědečtí pracovníci do 34 let. Ještě větší skupinu představují doktorandi zaměstnaní v BC na částečné úvazy, jejichž počet se v průměru pohybuje kolem 110 osob. Tito mladí lidé představují zásadní potenciál rozvoje vědecké práce na BC. Je jim proto věnována na pracovištích BC mimořádná pozornost z hlediska růstu jejich odbornosti. Věda a výzkum je velmi specifický obor, který vyžaduje kontinuitu práce. Především mladé rodiny a zejména mladé doktorandky a vědecké pracovnice se potýkají s problémem skloubení profesního a soukromého života tak, aby odborně nezaostávaly. Jedním z důležitých momentů pro vytvoření rovných příležitostí pro muže i ženy na BC je i vybudování zařízení pro hlídání dětí zaměstnanců.


Analýza, která byla soustředěna především na výše uvedenou kategorii mladých pracovníků, ukázala, že optimální z hlediska potřeb, prostorových možností a dalších faktorů bude vybudování zařízení  pro umístění 12 dětí, převážně ve věku od půl roku do tří let.


BC sdílí společný kampus s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích (dále jen JU). Činnosti obou institucí jsou velmi provázané, a to v oblasti vědy a výzkumu i v pedagogické činnosti. BC proto nabídlo JU partnerství v připravovaném projektu. Zájem o využití dětské skupiny byl na JU též prokázán.


 


Vedení BC vyčlenilo pro vybudování DS adekvátně veliký prostor ubytovny, která je situována ve společném kampusu BC a JU a která je využívána především pro ubytování hostů BC. Tím budou vytvořeny podmínky pro 3 fáze provozu DS dle podmínek projektu. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Jedinou cílovou skupinou v rámci tohoto projektu jsou rodiče dětí umístěných do dětské skupiny MOTÝL. Primárně bylo rozhodnuto o zapojení BC a JU do výzvy A4 proto, aby byl mladým rodinám vědeckých pracovníků i dalších zaměstnanců umožněn plnohodnotný návrat do práce po založení rodiny. Konkretizace projektu pak byla připravena výlučně na základě identifikace potřeb rodičů, kteří jsou zaměstnaní na BC a JU. Zaměstnanci BC byli dotazováni na:; -zájem o využití firemního předškolního zařízení "dětská skupina" s nástupem od 1. 11. 2013 , případně s pozdějším nástupem, ; -časový předpoklad využití zařízení do (rok/měsíc), ; -počet a věk dětí, které chtějí umístit do dětské skupiny,; -předpokládanou frekvenci docházky,; -maximální výši měsíční úhrady, kterou jsou ochotni měsíčně za využití dětské skupiny zaplatit,; -souhlas s donáškou vlastní stravy pro dítě.; Podobný dotazník byl zpracován u partnera projektu JU. Získané podklady se staly závazným podkladem pro nastavení podmínek dětské skupiny.

Příjemce

 • Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 • IČ: 60077344
 • Sídlo:
  • Ulice: Branišovská
  • Číslo popisné: 1160/31
  • Městská část: České Budějovice 2
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37005
 • http://www.bc.cas.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018