Zpět

Diagnostika schopností, vzdělání pro lepší orientaci na trhu práce a možnost získání praxe pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/63.00008

Projekt je zaměřen na nezaměstnané osoby s mentálním a kombinovaným (mentální v kombinaci s tělesným nebo smyslovým) postižením. Lidé s takto závažným postižením mají velice nesnadnou pozici na otevřeném trhu práce, často trpí nízkou sebedůvěrou a těžko odhalují své schopnosti a pracovní potenciál. Dosavadní systém vzdělávání ve školách nepřipravil tyto osoby na konkurenci na trhu práce a nevybavil je základními znalostmi potřebnými pro získávání práce.


V rámci propojených aktivit projektu vznikne ucelený systém vzdělávání s ohledem na různorodé postižení klientů projektu. Pro klienta bude individuálně provedena Pracovní a bilanční diagnostika, na jejímž základě bude realizována podrobná analýza klientovy vzdělávací schopnosti a jeho pracovní potenciál a výsledky analýzy budou součástí výběru následných vzdělávacích aktivit v rámci Individuálního poradenského programu(IPP) a plánu praxe. Praxe bude probíhat v nově vytvořeném obchodu s dárkovými předměty. V rámci IPP budeme klientům také pomáhat k získání zaměstnání prostřednictvím poradenství a asistence při ucházení se o zaměstnání. Dále klient absolvuje Motivační a vzdělávací program, ve kterém získá orientaci v požadavcích a nabídkách trhu práce vzhledem k míře svého postižení. Pro tento účel bude vytvořena multimediální učebna. Ve zřízeném obchodě bude vytvořeno 5 nových pracovních míst.


Vzhledem k náročné práci s lidmi s kombinovaným postižením využívá projekt partnerství s Odborným učilištěm pro žáky s více vadami, které disponuje odborně vysokoškolsky vzdělanými učiteli s dlouholetými zkušenostmi, kteří budou tvořit realizační tým. Ve všech aktivitách projektu bude kladen důraz na individuální přístup a pravidelnou a dlouhodobou práci s klienty.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2011 - 31. 3. 2011
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání z řad osob se zdravotním postižením na území hl.města Prahy. Jedná se o osoby s mentálním a kombinovaným (mentální v kombinaci; s tělesným nebo smyslovým) postižením.; Lidé s tímto postižením často patří mezi dlouhodobé uchazeče o zaměstnání na Úřadech práce. CS je; charakteristická poměrně nízkou úrovní odborné kvalifikace, malou pracovní flexibilitou, nedostatečnou či téměř žádnou odbornou praxí a bez odborné pomoci nemohou tito lidé prakticky najít uplatnění na otevřeném trhu práce.; Projekt osobám s mentálním a kombinovaným postižením srozumitelnou formou poskytne základní ucelené; znalosti o trhu práce, provede nácvik komunikace s potenciálním zaměstnavatelem, poskytne trénink a rozvoj; dovedností, schopností a znalostí dle individuálních potřeb klienta nutných pro vyhledání práce (např.; sebeprezentace, práce s PC, možnosti sebezaměstnání, apod.). Projekt dále těmto lidem nabídne mnohdy první; reálné pracovní zkušenosti v rámci odborné praxe. Zároveň projekt zvýší sebedůvěru klientů a zlepší jejich; kvalitu života.

Příjemce

 • Centrum MARTIN o.p.s.
 • IČ: 22814655
 • Sídlo:
  • Ulice: Chelčického
  • Číslo popisné: 911/2
  • Městská část: Žižkov
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 13000
 • http://www.sdruzenimartin.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018