Zpět

DIALOG - podpora nástrojů pro diversifikaci finančních zdrojů u poskytovatelů sociálních služeb

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/D7.00047

Projekt DIALOG řeší inovativním přístupem problematiku diverzifikace finančních zdrojů pro poskytovatele sociálních služeb ve městě České Budějovice. V současné době roste počet poskytovatelů sociálních služeb (v důsledku zájmu klientů sociálních služeb), bohužel ale stejně rychle neroste výše finančních prostředků určená na poskytování sociálních služeb ze státního rozpočtu a klesají i od firemních dárců.Navíc počet poskytovatelů sociálních služeb ve městě stěžuje orientaci v tomto systému potencionálním dárcům, tím klesá i jejich motivace místní poskytovatele sociálních služeb podporovat.Cílem projektu je rozvinout v ORP České Budějovice možnost darovat "nefinanční dar"-  službu a tím zajistit vyšší diversifikace finančních zdrojů pro poskytovatel sociálních služeb. Dále vytvořením interaktivních webových stránek a QR aplikací zjednodušit orientaci potencionálních dárců v ORP ČB a "nastartovat" vzájemnou komunikaci a dlouhodobou spolupráci poskytovatelů sociálních služeb a místních firem a podnikatelů.Realizaci projetu zajistí spolek DIALOG CB, který vznikl za účelem vytváření prostoru pro komunikaci mezi ziskovými a neziskovými organizacemi, spolupracující organizací je JCI South Bohemia (sdružení mladých podnikatelů, kteří hledají možnosti zlepšit podnikatelské prostředí v Jihočeském kraji.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Příjemce

 • DialogCB, z.s.
 • IČ: 02798794
 • Sídlo:
  • Ulice: Riegrova
  • Číslo popisné: 1756/51
  • Městská část: České Budějovice 3
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37001
 • http://www.dialogcb.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: Výzva na podporu sociálních inovací

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018