Zpět

Digitální věk ve vydavatelském průmyslu: nové technologie, dovednosti a inovace

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00822

 


Projekt je zaměřen na další odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti MAFRA, a.s. systémového charakteru. Hlavním cílem projektu je na základě identifikovaných potřeb žadatele vytvořit systémovou koncepci vzdělávání a rozšířit a doplnit klíčové kompetence zaměstnanců v oblasti moderních technologií, rozvoje řízení lidských zdrojů.Dynamický vývoj moderních technologií staví vydavatelské domy ve světě i v ČR před stále nové výzvy; je potřeba flexibilně inovovat produkty a obchodní modely, sledovat neustále měnící se internetové trendy a s tím souvisí stále se zvyšující a měnící se nároky na kvalifikaci a kompetence zaměstnanců mediálních společností.Mezi identifikované problémové okruhy patří především odborné vzdělávání pozic s důrazem na technologické změny v oblasti mediálního trhu, a to v regionálních odděleních redakce, inzerce a distribuce. Realizací vzdělávacích aktivit prostřednictvím komplexního a systémového vzdělávánízaměstnanců žadatele dojde k naplnění hlavního cíle projektu. Aktivity spadají do kategorie především obecného odborného vzdělávání a jsou členěny do logických bloků pro konkrétní skupiny zaměstnanců na základě ověřených potřeb zaměstnavatelem. Dalším profesním vzděláváním dojde ke zlepšení postavení zaměstnanců nejen vzhledem k současnému zaměstnavateli, ale obecně na trhu práce v regionu. Plánované aktivity budou realizovány jak interně (interní lektoři), tak externě (nákup služeb). Projekt je inovativní rozsáhlým zapojením interních lektorů do realizace vzdělávání, přímou zpětnou vazbou účastníků, důrazem na nový prostor v oblasti internetu a komplexností řešení, které bude podporovat rozvoj interních systémů řízení LZ v regionech.Do projektu bude zapojeno 185 zaměstnanců žadatele. Vzdělávání bude zaměřeno jak na řadové zaměstnance, tak management. Zvláštní důraz bude kladen na specif. skupiny zaměstnanců do 25 a nad 50 let, které budou součástí cílové skupiny projektu.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: zaměstnanci, kteří mají převažující místo výkonu práce mimo území hlav. města Prahy

Příjemce

 • MAFRA,a.s.
 • IČ: 45313351
 • Sídlo:
  • Ulice: Karla Engliše
  • Číslo popisné: 519/11
  • Městská část: Smíchov
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 15000
 • http://www.mafra.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018