Zpět

Dítě rozhodně není překážkou

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00191

 


Průběh realizace projektu:


 


- ve spolupráci s úřady práce, dětskými centry a pomocí mediální kampaně bude nejdříve probíhat nábor účastníků projektu,


 


- účastníci budou pak realizovat motivační kurz, který bude zakončen pracovní diagnostikou,


 


- na základě doporučení pracovní diagnostiky bude realizován výběr do rekvalifikačních kurzů,


 


- po ukončení rekvalifikace bude probíhat zprostředkování zaměstnání s možnou podporou mzdového příspěvku,


 


- současně bude probíhat poradenství v oblasti osobnostního rozvoje a orientace na trhu práce,


 


- účastníkům bude v rámci projektu poskytována přímá podpora.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2012 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání v Olomouckém kraji, kteří pečují o děti ve věku do 15 let.

Příjemce

 • Sdružení CEPAC – MORAVA
 • IČ: 60800909
 • Sídlo:
  • Ulice: Jeremenkova
  • Číslo popisné: 1142/42
  • Městská část: Hodolany
  • Město: Olomouc
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 77900
 • http://www.cepac.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018