Zpět

Dobré řízení Městského úřadu Boskovice

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00048

Projekt je zaměřen na zefektivňování interních procesů úřadu se zaměřením na uživatele služeb úřadu. V rámci projektu bude provedena analýza a následná opatření vedoucí ke zlepšení komunikace s uživateli úřadu, zvyšování transparentnosti činnosti úřadu včetně eliminace korupčního prostředí a začlenění etických principů do fungování úřadu. Součástí projektu je rovněž rozšíření vzdělávacích aktivit. Dále bude provedena finanční analýza, která poskytne objektivní podklady pro plánované snižování nákladů, zvýšení veřejné kontroly a zefektivnění hospodaření PO. Posílí se transparentnost hospodaření města vůči veřejnosti, získávání zpětné vazby od občanů, propagace dosažených výsledků prostřednictvím portálu města. Bude zaveden systém řízení kvality, motivace zaměstnanců a klientů MěÚ k poskytování podnětů ke zlepšování.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Primární cílovou skupinou jsou zaměstnanci MěÚ Boskovice a volení zástupci města Boskovice

Příjemce

 • Město Boskovice
 • IČ: 00279978
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 2/40
  • Městská část: Boskovice
  • Město: Boskovice
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 68001
 • http://www.boskovice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018