Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dobří sousedé

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/D7.00017

Projekt přináší nový způsob podpory pro osoby s duševním onemocněním (DO). Předkládaný model se snaží řešit situaci osob s DO, u kterých díky nemocí oslabeným sociálním kompetencím, v kombinaci s nízkými příjmy a zadlužením, roste riziko bezdomovectví.


Bezdomovectví vede ke zhoršení zdravotního stavu a zhoršení zdravotní péče, opakovaným pobytům v léčebnách, odkud se nemají nemocní kam vrátit. Tento stav posiluje negativní postoj veřejnosti k osobám s duševním onemocněním.


Model je celostním systémem péče, zahrnujícím oblast zdravotní, sociální, pracovní a ekonomickou, posilující kompetence osob s DO natolik, aby byly schopné aktivně splácet dluhy, pracovat a udržet si zaměstnání, aniž by docházelo ke zhoršení jejich zdravotního stavu a k sociálnímu propadu. Ve vztahu k dalším zainteresovaným stranám je cílem posílit pozitivní přijímání osob s DO veřejností, empatický přístup úředníků veřejné správy a budování komunitních vztahů. Model vychází z dlouhodobé znalosti cílové skupiny osoby DO v organizaci realizátora - Zahrada 2000 o.s a podnětů a hypotéz z pracovních skupin místní, okresní a krajské úrovně, kterých se účastní zástupci organizace žadatele.


 


Projekt se uskuteční v Olomouckém kraji, v regionu Jesenicko, s využitím bytů v Jeseníku a okolí a ve Zlatých Horách.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením – osoby s duševním onemocněním

Příjemce

 • Zahrada 2000 o.s.
 • IČ: 64988309
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Mýtince
  • Číslo popisné: 32
  • Městská část: Bukovice u Jeseníka
  • Město: Jeseník
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 79001
 • http://www.zahrada2000.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: Výzva na podporu sociálních inovací

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018