Zpět

Dobrou chuť, Ostravo!!! Odbornost pro Tasty Bites, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00985

Projekt je pro naši firmu a její zaměstnance potřebný z několika důvodů.


Zaměstnanci


Ti jsou z velké části mladí, nekvalifikovaní, bez zkušeností a pracovní praxe. V naší firmě dostali možnost se realizovat, někteří k nám přišli z projektu OP LZZ (oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce) jako těžko umístitelní na trhu práce. Pro tuto cílovou skupinu jsou vzdělávání a praxe velmi potřebné pro získání kvalifikace, kterou využijí v naší firmě (upevnění pracovního místa, možnost pracovního růstu) nebo na trhu práce. 


Tasty Bites, s.r.o.


Zabýváme se výrobou a rozvozem rychlého občerstvení, které se svou kvalitou i složením vymyká ostravskému standardu. Stravovací návyky v Ostravě jsou stále na neuspokojivé úrovni a je obtížné překonávat zaryté stravovací (mnohdy nezdravé) stereotypy. Na druhé straně je důležité bezchybně plnit náročné požadavky stávajících zákazníků, kteří ctí pravidla zdravého životního stylu (to na nás klade zvýšené nároky na kvalitu).


Proto potřebujeme kvalifikované zaměstnance, kteří pochopí potřeby našeho tržního segmentu a budou umět perfektně uspokojovat jeho potřeby. Dále je za krátkou dobu existence naší firmy velkým nedostatkem neexistence kvalifikovaného přístupu k efektivitě výroby, logistiky a skladového hospodářství. 


Navrženým plánem vzdělávání chceme dosáhnout zprofesionalizování námi poskytovaných služeb, a tím uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky. Zároveň s efektivnějším provozem se zvýší výrobní kapacita, a tím také počet zákazníků.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 6. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou je všech 12 zaměstnanců firmy Tasty Bites, s.r.o. ; ; Profesně se cílová skupina dělí na:; 1. 3 THP:; - Provozní: vede celý personál firmy, zodpovídá za zásobování, organizaci rozvozu, vztahy s oběrateli.; - Manažerka obchodu: zajišťuje dodávky materiálu a obalů, podklady pro účetnictví a mzdovou evidenci, komunikuje se zákazníky a vyřizuje objednávky. Počítá se s ní do funkce v realizačním týmu projektu - Finanční pracovník projektu.; - Vedoucí výroby: zodpovídá za plynulý a efektivní chod výroby rychlého občerstvení (koordinuje výrobce, sám vyrábí), za kvalitu a úplnost objednávek, hygienu provozu, stav skladových zásob.; ; 2. 5 rozvozců/obchodníků: rozvážejí objednávky, zajišťují nové obchodní příležitosti.; 3. 4 výrobci rychlého občerstvení: starají se o výrobu objednaných zakázek.; ; Genderově se cílová skupina dělí na 7 žen (58,3 %) a 5 mužů, 7 osob ve věku do 25 let (58,3 %) a 1 osoba nad 50 let.; ; Cílovou skupinu tvoří z velké části mladí, nekvalifikovaní zaměstnanci, těžko umístitelní na trhu práce. Působením v naší firmě postupně získávají kvalifikaci, a tím i konkurenceschopnost na trhu práce. 2 zaměstnanci pocházejí z projektu OP LZZ (Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce).; ; Cílová skupina bude do projektu zapojena svou účastí na kurzech. Dále byla zapojena do tvorby obsahu vzdělávacích aktivit - projekt reaguje na jejich potřeby. Motivací pro účast na aktivitách předkládaného projektu je pro naše zaměstnance právě zvýšení kvalifikace, díky níž dojde k upevnění jejich pozic díky zvýšené konkurenceschopnosti firmy. Také se zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce v případě ztráty zaměstnání.

Příjemce

 • Tasty Bites s.r.o.
 • IČ: 29442851
 • Sídlo:
  • Ulice: Selská
  • Číslo popisné: 1578/6a
  • Městská část: Hrabůvka
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70030
 • http://www.tastybites.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018