Zpět

Dovednosti pro trh práce

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00008

První aktivitou projektu je výběr účastníků do projektu. Celkem do projektu vstoupí min. 100 účastníků projektu CS z Moravskoslezského kraje, především z okresů Karviná a Ostrava. Vzdělávání účastníků CS bude trvat přibližně po celou dobu projektu, následně bude pokračovat individuální podpora a poradenství. Ve spolupráci s Úřadem práce ČR budou vybrány osoby splňující podmínky projektu pro jednotlivé aktivity. Účastníci budou o projektu informováni prezentací, kde budou specifikovány a objasněny požadavky. S vhodnými zájemci bude sepsána dohoda o účasti v projektu.


Následující aktivitou je Motivační program, jehož cílem je motivace a aktivizace osob CS k zaměstnání a jeho udržení. Po ukončení Motivačního programu budou probíhat rekvalifikační a kvalifikační kurzy.


Dalšími aktivitami je Poradenská činnost, která bude realizována pomocí poradce pro zaměstnání, ten bude k dispozici cílové skupině osobně, telefonicky nebo na e-mailu. Poradenské aktivity budou probíhat rovněž v době výkonu kurzů. Dále pak Pracovní diagnostika, která má za úkol u CS podpořit motivátory ke zvýšení možnosti při uplatnění na trhu práce. Je vhodná pro získání charakteristiky klienta, poznání kladných a záporných vlastností, a možnost dalšího profesního rozvoje.


Jednotlivé rekvalifikační a kvalifikační kurzy, budou sloužit k rozvoji a podpoře osob při získávání nové rekvalifikace a zvýšení, rozšíření dosavadní kvalifikace.


Součástí projektu je zprostředkování zaměstnání min. 13 osobám z CS, případně pomoc s nalezením volného pracovního místa.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 9. 2014 - 31. 10. 2015
  • Cílová skupina: Cílovou skupinu (dále jen CS) budou tvořit uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců.

Příjemce

  • Akademie J. A. Komenského Karviná
  • IČ: 62331485
  • Sídlo:
    • Ulice: Mírová 1434
    • Město: Karviná - Nové Město 73506
  • http://www.proskolime.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018