Zpět

Druhá šance je na Tobě

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00100

Aktivita číslo 1:


Aktivity projektu začínají pohovorem potencionálních účastníků projektu (zajistí partner Charitní sdružení Děčín). Ty se rekrutují z řad ÚP, kontaktní pracoviště Děčín či z řad klientů oslovených poskytovatelů sociálních služeb v Děčíně, kteří mimo jiné pracují s cílovou skupinou.


Na základě těchto pohovorů bude partnerem Charitním sdružením Děčín vybráno 2x 6 účastníků, kteří budou absolvovat jeden ze 4 nabízených forem vzdělávacích kurzů:


 - dělník ve strojní výrobě (dílčí kvalifikace)


 - dlaždič prefabrikovaných dlaždic (dílčí kvalifikace)


 - údržba veřejné zeleně (dílčí kvalifikace)


 - hospodyně (rekvalifikační kurz)


Doprovodnými podaktivitami v rámci této aktivity č. 1 bude odborné sociální poradenství (dluhy, bydlení, rodinné vztahy apod.), čímž budou rozkryty a eliminovány překážky pro vstup do projektu a potažmo na trh práce.


 


Aktivita č.2:


Nabízené vzdělávací kurzy bude zajišťovat hlavní příjemce dotace (Střední škola lodní dopravy a technických řemesel) prostřednictvím svých akreditovaných dílčích kvalifikací a prostřednictvím svých školených lektorů a mistrů. Využijí se vybavené prostory školy a jejich současní zkušení zaměstnanci.


Na konci každého vzdělávacího kurzu bude umožněno účastníkům složit zkoušku z této dílčí kvalifikace (čímž si oficiálně zvýší své vzdělání v rámci Národní sítě kvalifikací).


 


Pokud účastník zkoušku nesloží, obdrží alespoň osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu (pokud splní docházku a ostatní náležitosti kurzu).


V případě, že účastník složí i zkoušku z dílčí kvalifikace, obdrží certifikát o získaném vzdělání.


 


Aktivita č.3:


Během této vzdělávací fáze budou účastníci motivováni i kariérovými poradci (zajišťuje Charitní sdružení Děčín). Každý ze zapojených účastníků se účastní min. 10 konzultačních hodin individuálního kariérového poradenství a 16 hodin skupinového kariérového poradenství. Po splnění docházky a věcných podmínek poradenství obdrží účastník certifikát o absolvování tohoto poradenství.


 


Aktivita č.4:


Úspěšným absolventům kurzu (přednostně těm, kteří složí zkoušku z dílčí kvalifikace a tím si zvýší oficiálně své vzdělání) bude nabídnuta možnost dotovaného zaměstnání na min. 6 měsíců u zaměstnavatele, kde bude moci účastník uplatnit své čerstvě získané vzdělání, vědomosti a pracovní schopnosti.


 


Tento cyklus aktivit 1-4 proběhne během realizace projektu celkem 6x.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 3. 2015
 • Cílová skupina: Osoby do 25 let věku (včetně mladistvých do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace

Příjemce

 • Střední škola lodní dopravy a technických řemesel
 • IČ: 14450488
 • Sídlo:
  • Ulice: Dělnická
  • Číslo popisné: 825/15
  • Městská část: Podmokly
  • Město: Děčín
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40502
 • http://www.dorado.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018