Zpět

Druhá šance pro osoby se sluchovým postižením na trhu práce

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00047

Projekt směřuje ke zlepšení pozic osob z cílové skupiny zdravotně znevýhodněných na trhu práce v kraji Vysočina. Aktivity projektu jsou aktivitami vzájemně propojenými ve vazbě k podpoře a vzdělávání osob se sluchovým postižením s cílem usnadnění jejich vstupu na trh práce a integraci do společnosti. Klíčové aktivity projektu v podobě odborného poradenství, specifických kurzů a rekvalifikací včetně začleňování na nově vytvořená pracovní místa reagují na potřeby osob z cílové skupiny, které byly realizátorem projektu zjišťovány v dubnu 2012. Realizátor projektu má dlouhodobou zkušenost s prací s cílovou skupinou v oblasti sociálních služeb a svoje aktivity hodlá v rámci projektu rozšířit o aktivity spojené se začleňováním na trh práce u osob, kterým je nutné věnovat zvýšenou péči. Nově předkládaný projekt navazuje na právě realizovaný projekt ESF OP LZZ "Podpora vstupu na trh práce osobám se sluchovým postižením", přičemž cílem je kontinuální návaznost aktivit projektu na nově vzniklé potřeby osob z cílové skupiny.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Uchazeči/ky o zaměstnání:; Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením, a to konkrétně osoby se sluchovým postižením, případně v kombinaci sluchového postižení s postižením mentálními tělesným. Jedná se o osoby se specifickým zdravotním postižením, které vyžadují zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání v Kraji Vysočina.

Příjemce

 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, krajská organizace Vysočina
 • IČ: 70955751
 • Sídlo:
  • Ulice: Úprkova
  • Číslo popisné: 4340/6
  • Městská část: Jihlava
  • Město: Jihlava
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58601
 • http://www.snncr-vysocina.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018