Zpět

Druhá šance pro práci a rodinu

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00202

Kombinace ekonomických a demografických faktorů v oblasti mezi dvěma velkými ekonomickými centry ČR - Prahou a Plzní zde ovlivňuje negativně rovnováhu rodinného a profesního života žen. Ve vymezené cílové oblastiprojektu, tj. v okresech Kladno, Rakovník, Praha-západ, Beroun, Příbram, Rokycany, Plzeň-jih, Plzeň a Plzeň-sever je oproti celkové populaci ČR výrazně vyšší podíl matek malých dětí - žen ve věku mezi 30 a 40 lety - ale rovněž tak i relativně vyšší nezaměstnanost žen. Tato skutečnost je odrazem toho, že cílová oblast nabízí výjimečně velké množství pracovních příležitostí a je tedy přitažlivá zejména pro mladé rodiny. Cílový region je však ve skutečnosti zároveň vyhraněnou ukázkou genderového stereotypu - muži odchází do města za prací a nechávají doma ženy, aby se staraly o děti.Samostatná výdělečná činnost či podnikání, které by ženám umožnilo vlastní rozvržení pracovní doby nebo práci z domova, je pro mnohé vhodná volba pro nalezení vhodného uplatnění na pracovním trhu. Podle šetření ČSÚ v r. 2009 však v ČR převyšoval počet mužů usilujících o možnost podnikání 2,5krát počet žen. Tento údaj poukazuje na to, že v ČR zvláště ženám zatím chybí potřebné znalosti nebo i odvaha pro zahájení vlastního podnikání. Cílem projektu je tuto situaci částečně napravit a umožnit ženám v cílové oblasti zahájení vlastní výdělečné činnosti.Projekt bude realizovat vzdělávací centrum ACZ, které dlouhodobě úspěšně v cílovém regionu a jeho širším okolí působí v oblastech rozvoje lidských zdrojů, pracovního uplatnění skupin znevýhodněných na trhu práce a prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže. Partnerem projektu s neméně úspěšnou historií je Středočeská asociace podnikatelek a manažerek.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 2. 4. 2012 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří - v souhlasu se zněním výzvy - ženy začínající podnikání (ženy, které zatím nezahájily samostatně výdělečnou činnost), které žijí ve vymezené souvislé oblasti devíti okresů Středočeského a Plzeňského kraje: Kladno, Rakovník, Praha-západ, Beroun, Příbram, Rokycany, Plzeň, Plzeň-jih a Plzeň-sever.

Příjemce

 • ACZ, spol. s.r.o
 • IČ: 63978164
 • Sídlo:
  • Ulice: Jinonická
  • Číslo popisné: 804/80
  • Městská část: Košíře
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 15800
 • http://www.aczprace.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018