Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Duše

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00057

Předložený projekt je reakcí na zjištěnou poptávku poskytovatelů sociálních služeb a úředníků Ústeckého kraje, Středočeského a Libereckého kraje, která poukazuje na nedostatek informací a kompetencí mezi pracovníky v sociální sféře, finanční nedostupnost stávající nabídky vzdělávacích institucí a existující bariéry, které brání návratu lidí s duševní nemocí na trh práce. Cílovou skupinou projektu jsou vedoucí pracovníci, sociální pracovníci, pracovníci v soc. službách, dále řadoví a vedoucí pracovníci úřadů. Projekt je také zaměřen na fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dále "pečující osoby"). Cílem projektu je posílení kompetencí pracovníků služeb a úřadů při práci s lidmi s duševní nemocí, zajištění podpory fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči a zajištění informovanosti o problematice duševní nemoci mezi laickou a odbornou veřejností.


V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:


1)     Lidské zdroje, zázemí a vybavení


2)     Odborná stáž


3)     Vzdělávací programy pro pracovníky sociálních služeb


4)     Vzdělávací programy pro pracovníky státní správy a samosprávy


5)     Vzdělávací programy pro „pečující osoby“


6)     Tématické regionální workshopy


 


7)     Regionální konference

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám; Osoby pečující o osobu blízkou; Zaměstnavatelé; Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Příjemce

 • Sociální agentura, o. s.
 • IČ: 26540495
 • Sídlo:
  • Ulice: Velká Hradební
  • Číslo popisné: 484/2
  • Městská část: Ústí nad Labem
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40001
 • http://www.socialniagentura.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018