Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

EDUCA IV - Podpora a stabilizace výroby jedinečného produktu BMS skrze specifické vzdělávání zaměstnanců Lear Corporation Czech Republic s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00145

Díky projektu dosáhneme požadované úrovně kvality výroby u BMS a standardizujeme všechny relevantní procesy (údržba, obsluha strojů, nastavování parametrů, servis aj.) k udržitelnosti takové úrovně. Tomu napomůže i vycvičení nových interních koučů specielně proškolených k účinné motivaci jejich týmů, které jsou pověřeny plnit dané kvalitativní limity výroby BMS. Zvýšení odborné způsobilosti cílové skupiny pozitivně ovlivní nejen její profesní kvalifikaci (snížení fluktuace, větší adaptabilita), ale i konkurenceschopnost celé divize (snížení zmetkovitosti na max. 1000 ppm, výrazný krok k pozici leadera v rámci divize).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Do cílové skupiny předkládaného projektu jsme zařadili celkem 79 zaměstnanců divize Vyškov. Jde o pracovníky/pracovnice zapojené do procesů, jež úzce souvisejí s výrobou specifického produktu BMS (podrobněji v klíčových aktivitách).

Příjemce

 • Lear Corporation Czech Republic s.r.o.
 • IČ: 25225227
 • Sídlo:
  • Ulice: Tovární 735
  • Město: Vyškov - předměstí 68201
 • http://www.lear.com/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018