Zpět

EDUCA v Tristone II

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00184

Projekt je zaměřen na specifické vzdělávání klíčových pracovníků žadatele, doplňkově rovněž na obecné vzdělávání. Hlavním cílem je zvýšení odborného potenciálu technicko hospodářských pracovníků (zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí) a tím i udržení, příp. zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na náročném trhu evropského automobilového průmyslu.


Žadatel je jedním z dodavatelů pryžových hadic pro automobilový průmysl, především pro značky BMW, Audi a Volkswagen, což znamená vysoce konkurenční prostředí, v němž vedle účinné výrobní technologie rozhoduje kvalifikační připravenost personálu.


Obsahem projektu je realizace profesního vzdělávání zaměstnanců (specifické vzdělávání). Cílovou skupinou jsou technicko hospodářští pracovníci, kteří úzce spolupracují s dělníky ve výrobním procesu podniku, a bezprostředně tak ovlivňují kvalitu i produktivitu práce.


V projektu bude realizováno 10 vysoce specifických kurzů. Součástí projektu je i 5 kurzů, které mají charakter obecného vzdělávání.


Vzdělávání zaměstnanců bude pokračovat i po skončení projektu financovaného z OP LZZ. Tristone počítá s pokračováním a rozvíjením jednotlivých specifických kurzů, které bude hradit ze svých zdrojů. Vzdělávání bude pokračovat v souladu s aktualizovaným komplexním a inovativním plánem vzdělávání. Při vzdělávání budou využity všechny nově vzniklé vzdělávací materiály, které žadatel získá realizací projektu.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou pro tento projekt jsou především vybraní technicko hospodářští pracovníci podniku s vazbou na výrobní proces a dělnické profese (pracují i ve výrobě a úzce spolupracují s dělníky). Odbornost a pracovní výsledky těchto lidí jsou klíčové pro celkové hospodářské výsledky podniku. Jedná se celkem o 35 osob.

Příjemce

 • Tristone Flowtech Czech Republic, s. r. o.
 • IČ: 49096630
 • Sídlo:
  • Ulice: Oldřichovská
  • Číslo popisné: 698
  • Městská část: Hrádek nad Nisou
  • Město: Hrádek nad Nisou
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46334
 • http://tristone.hosting3.mindroute.com/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018