Zpět

Edukace pracovníků Ratolesti Brno

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00151

Prohlubování kvalifikace bude dosaženo prostřednictvím dalšího odborného vzdělávání v podobě absolvování akreditovaných kurzů, odborných stáží v registrovaných sociálních službách a kvalifikačního vzdělávání pracovníka v sociálních službách v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. Výsledky analýzy vzdělávacích potřeb ukazují, že je třeba posílit vzdělávání v těchto oblastech:- zavádění případových konferencí jako nástroje prevence sociálního vyloučení- posílení orientace v sociálně právní problematice- prohlubování profesních dovedností při přímé práci s klienty (práce s agresivním klientem, asertivní dovednosti, krizová intervence, práce s nemotivovaným klientem)- osvojování nových metodických postupů (case management, facilitace, mediace, arteterapie)- získávaní nových podnětů prostřednictvím odborných stáží- poskytování komplexního rodinného poradenství- získávání kvalifikace pro výkon funkce pracovníka v sociálních službách dle zákona č.108/2006 Sb.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 30. 10. 2013 - 30. 6. 2015
  • Cílová skupina: Poskytovalatelé sociálních služeb: ; sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci neziskové organizace Ratolest Brno.

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018